Bà Caryn McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho các cá nhân Việt Nam đã đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt

Bà Caryn McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho các cá nhân Việt Nam đã đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Bà Caryn McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho các cá nhân Việt Nam đã đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.