Đại sứ Osius đồng chủ trì cuộc họp thường niên về giảm ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ

Đại sứ Osius đồng chủ trì cuộc họp thường niên về giảm ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ

Hà Nội, 15/3/2017 – Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã đồng chủ trì Cuộc họp thường niên lần thứ nhất của Nhóm Đối tác Khắc phục Hậu quả Bom mìn sau Chiến tranh tại Việt Nam (MAPG). Nhóm bao gồm các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình hành động bom mìn của Việt Nam và các đối tác quốc tế có cam kết làm cho Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ nổ sót lại sau chiến tranh.

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho Việt Nam không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em Việt Nam bước đi an toàn, không còn sự sợ hãi,” Đại sứ Osius phát biểu tại cuộc họp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, MAPG được thành lập nhằm tạo cơ chế đối thoại cởi mở giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế về chiến lược, chính sách và biện pháp liên quan đến Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Việt Nam (Chương trình 504). Mỗi năm, một thành viên của cộng đồng nhà tài trợ sẽ cùng Việt Nam đồng chủ trì Nhóm đối tác. Là đối tác lâu năm của Việt Nam trong chương trình hành động bom mìn, Hoa Kỳ, với đại diện là Đại sứ Osius, sẽ đồng chủ trì năm làm việc đầu tiên này. Tại cuộc họp hôm nay, các đại biểu đã thảo luận về bộ máy tổ chức của MAPG và kế hoạch hoạt động năm 2017. Chủ trì nhóm MAPG cũng khuyến khích các bên liên quan tiếp tục vai trò tích cực của mình trong chương trình khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ (UXO).
“Chúng tôi luôn hoan nghênh các mối quan hệ đối tác với các nhà tài trợ khác. Chúng tôi đã cùng Vương quốc Anh tài trợ các dự án nhằm xây dựng năng lực cấp Trung ương. Cùng với Nhật Bản, chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn tại Quảng Bình để người nông dân được yên tâm. Ai-len và Vương quốc Anh cùng chúng tôi xây dựng năng lực và chuyên gia tại Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh của tỉnh Quảng Trị.  Thông qua các dự án của chúng tôi, khối tư nhân đang hướng dẫn nông dân cách thức sử dụng đất sau rà phá một cách hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chẳng hạn như với Hàn Quốc, quốc gia sẽ sớm trở thành nhà tài trợ chủ chốt trong lĩnh vực này. Tất cả những điều này là để nói rằng, cộng đồng quốc tế có thể tạo ra một sự khác biệt ở Việt Nam, bằng nhiều cách khác nhau, dù quy mô lớn hay nhỏ”, Đại sứ Ted Osius phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Hỗ trợ cho công tác khắc phục bom mìn cho Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và giúp hoàn thành các mục tiêu của Quan hệ đối tác toàn diện. Hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này tập trung vào hai ưu tiên: 1) giải quyết các hậu quả của các vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực bị ô nhiễm cao; 2) hỗ trợ năng lực của Việt Nam để quản lý các rủi ro tàn dư của bom mìn còn sót lại. Tài trợ hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông qua các đối tác thực hiện, là gần 12 triệu đô-la vào năm 2016. Tổng cộng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng góp gần 100 triệu đô-la nhằm giải quyết hậu quả của UXO tại Việt Nam kể từ năm 1993. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) nhằm xây dựng năng lực cần thiết và phát triển các kỹ năng thực hành tốt nhất để giải quyết vấn đề vật nổ còn sót sau chiến tranh trên cạn và dưới nước.

(hết)