Hoa Kỳ thúc đẩy Chương trình Sáng kiến Đấu thầu Toàn cầu tại Việt Nam

Thông cáo báo chí

Hà Nội, 15/9/2016 –  Hôm nay, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến Đấu thầu Toàn cầu (GPI). USTDA và Cục Đấu thầu (PPA) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận tài trợ cho việc hợp tác nghiên cứu khả thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá năng lực nhà thầu. Cơ sở dữ liệu này là một phần của Dự án đấu thấu trực tuyến (e-GP) của Việt Nam nhằm hiện đại hóa quy trình đấu thầu của nhà nước.

Nghiên cứu khả thi do USTDA tài trợ sẽ phát triển các tiêu chí cho hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin liên quan đến năng lực thực hiên của các nhà thầu từng cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Chính phủ Việt Nam. Khi hệ thống cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động, các nhà thầu ở Việt Nam sẽ được lựa chọn một cách minh bạch theo chỉ tiêu năng lực cao, đảm bảo chất lượng tốt hơn cho Chính phủ Việt Nam.

“Nghiên cứu này sẽ hỗ trợ cho chính sách phát triển vĩ mô của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025 và các bước thực hiện cụ thể của Dự án Đấu thầu công đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua,” ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Đấu thầu, phát biểu trong lễ ký thỏa thuận hợp tác cùng bà Andrea Lupo, Giám đốc Chương trình toàn cầu của USTDA. “Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đảm bảo sự chính xác trong việc xem xét năng lực thực hiện trước đây của nhà thầu, giảm bớt khối lượng công việc, đặc biệt khi dữ liệu được cập nhật và chia sẻ giữa các Bộ.”

“USTDA vinh dự được tài trợ các khóa đào tạo và tập huấn cho cán bộ của Cục Đấu thầu trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến Đấu thầu Toàn cầu ở Việt Nam,” bà Lupo nói. “Tôi rất vui mừng trước việc mở rộng hợp tác thông qua Dự án Nghiên cứu khả thi cũng như lợi ích mà dự án mang lại trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu.”

Cơ hội để tham gia Dự án Nghiên cứu khả thi do USTDA tài trợ này sẽ được đăng trên mạng Cơ hội Tham gia Dự án Liên bang (Federal Business Opportunities – FBO). Đường link thông báo của FBO sẽ được đăng tải trên trang mạng của USTDA tại www.ustda.gov. Các công ty Mỹ quan tâm, xin mời nộp hồ sơ đề xuất theo hướng dẫn trong thông báo.

(Hết thông cáo)