Hoa Kỳ – Việt Nam tiến hành Đối thoại Lao động

Thông cáo báo chí

Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh, 18/11/2016 – Đối thoại Lao động Hoa Kỳ- Việt Nam thường niên lần thứ 14 đã diễn ra tại Hà Nội hôm 15/11. Chánh Văn phòng Bộ Lao động Hoa Kỳ chuyên trách Các vấn đề Lao động Quốc tế Thomas Richards dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ và tổ chức các cuộc thảo luận hiệu quả với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) Doãn Mậu Diệp. Hai bên đã thảo luận về hợp tác lâu dài giữa hai nước trong các vấn đề quyền của người lao động, những thành công của dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam do Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) tài trợ, và tiềm năng hợp tác mới trong tương lai. Hai bên cũng đã trao đổi về các bước Việt Nam đang tiến hành nhằm tăng cường quyền của người lao động và hiện đại hóa hệ thống công nghiệp của đất nước. Đối thoại Lao động Hoa Kỳ – Việt Nam được thành lập thông qua một Bản Ghi nhớ vào năm 2000 giữa Bộ Lao động Hoa Kỳ và MOLISA. Đối thoại tạo ra một diễn đàn cho hai quốc gia nhằm thảo luận về lao động, thách thức về việc làm, và các hoạt động hợp tác để giải quyết những thách thức.

Các cuộc họp khác do DOL tổ chức với các bên liên quan về lao động, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã cho thấy hai nước tiếp tục chia sẻ một cam kết mạnh mẽ đối với các quyền của người lao động ở Việt Nam. Việc thúc đẩy phát triển các điều kiện lao động tốt hơn vẫn là một phần quan trọng của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó có cả mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, và chúng tôi cam kết tiếp tục các cuộc trao đổi thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về những vấn đề này. Hoa Kỳ ca ngợi Việt Nam về các cam kết đối với cải cách kinh tế và lao động, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Việt Nam để đảm bảo những cam kết đó trở thành hiện thực.

(Hết thông cáo)