Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson và các cán bộ Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa cắt băng khánh thành m

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson và các cán bộ Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa cắt băng khánh thành một số phòng bệnh do Hoa Kỳ tài trợ xây dựng.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson và các cán bộ Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa cắt băng khánh thành một số phòng bệnh do Hoa Kỳ tài trợ xây dựng.