Cuộc gặp của Trợ lý Ngoại trưởng Fannon với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An

Hà Nội, 19/6/2019 – Trong cuộc gặp song phương ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Cục Tài nguyên Năng lượng (ENR) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Công Thương (MOIT) Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ năng lượng song phương Hoa Kỳ-Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tài nguyên Năng lượng Francis R. Fannon dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ Công Thương (MOIT) Đặng Hoàng An dẫn đầu phái đoàn Việt Nam.Trợ lý Ngoại trưởng Fannon gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Hai bên đã nhấn mạnh mối quan tâm chung trong việc tăng cường và mở rộng hợp tác kỹ thuật hiện có về năng lượng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và nhấn mạnh kết quả của Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ – Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 3 năm 2018 và tại Washington D.C. vào ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã có các cuộc thảo luận tích cực về triển vọng hợp tác trong các hoạt động thuộc sáng kiến Châu Á EDGE (Tăng cường Phát triển và Tăng trưởng thông qua Năng lượng) để hỗ trợ thực hiện các nguồn tài nguyên điện và khí tự nhiên mạnh mẽ, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng, như đã được thảo luận tại Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ – Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Sutton Meagher, Quyền phát ngôn viên của Cục Tài nguyên Năng lượng thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tại MeagherSA@state.gov hoặc truy cập www.state.gov/e/enr. Thông tin thêm cũng có trên Twitter tại @EnergyAtState.

(Hết thông cáo)