Trợ lý Ngoại trưởng Fannon gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trợ lý Ngoại trưởng Fannon gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trợ lý Ngoại trưởng Fannon gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.