Trợ lý Ngoại trưởng Fannon và Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh chúc mừng chuyến tàu dầu thô đầu tiên của Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Trợ lý Ngoại trưởng Fannon và Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh chúc mừng chuyến tàu dầu thô đầu tiên của Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Trợ lý Ngoại trưởng Fannon và Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh chúc mừng chuyến tàu dầu thô đầu tiên của Hoa Kỳ đến Việt Nam.