Học bổng Atlas Corps toàn cầu cho các nhà lãnh đạo đang lên

Học bổng Atlas Corps toàn cầu cho các nhà lãnh đạo đang lên

HÀ NỘI, 23/2/2016 – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vui lòng thông báo một cơ hội đặc biệt cho những nhà lãnh đạo đang lên trong lĩnh vực xã hội dân sự để tham gia một chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp từ 6 đến 18 tháng tại Hoa Kỳ.  Các cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận với 2-10 năm kinh nghiệm, bằng đại học, và khả năng tiếng Anh được khuyến khích đăng ký học bổng này.  Cho tới giờ, Atlas Corps đã hỗ trợ 350 nhà lãnh đạo đang lên từ 72 quốc gia khác nhau.  Hiện đợt học bổng tiếp theo đang mở ra cho các ứng viên.  Với chương trình học bổng sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2016, thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên là ngày 10 tháng 3 năm 2016.  Tuy nhiên, chương trình học bổng này nhận hồ sơ quanh năm.  Để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trang web.