Đại sứ Osius tỉnh thăm Khánh Hòa trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 17

Đại sứ Osius chụp ảnh cùng các cán bộ Việt Nam hoàn thành khóa tập huấn về chăm sóc quân y dã chiến.

Đại sứ Osius chụp ảnh cùng các cán bộ Việt Nam hoàn thành khóa tập huấn về chăm sóc quân y dã chiến.