Đại sứ Osius tỉnh thăm Khánh Hòa trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 17

Đại sứ Osius phát biểu tại cuộc tiếp tân của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 17 trên tàu khu trục J.S. Izumo của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản tại Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Đại sứ Osius phát biểu tại cuộc tiếp tân của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 17 trên tàu khu trục J.S. Izumo của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản tại Cảng Quốc tế Cam Ranh.