Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – 2017

Thông cáo báo chí

Hà Nội, 27/6 /2016 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm 2017.

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu chiến lược và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng về những vấn đề có liên quan và hữu ích cho các nước thành viên, đồng thời quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ – ASEAN. Ứng viên là công dân của các nước thành viên ASEAN.

Chương trình Fulbright Việt Nam sẽ phối hợp đề cử tối đa 3 ứng viên từ Việt Nam. Theo dự kiến, Hội đồng Tuyển chọn Hoa Kỳ – ASEAN sẽ lựa chọn 10 ứng viên đủ điều kiện từ các nước thành viên ASEAN, mỗi nước thành viên sẽ có một ứng viên được lựa chọn để tham gia chương trình.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, tài trợ và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ cô Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình qua điện thoại (04) 3850-5000 (Máy lẻ 6225), hoặc email.

Chỉ những hồ sơ trực tuyến nộp với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu mới được xét duyệt. Truy cập hồ sơ trực tuyến tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 (giờ Việt Nam), Thứ Sáu, ngày 28/10/2016.

(Hết thông cáo)