Thông báo về Quỹ bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2020

Hà Nội, ngày 28/10/2019 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về Quỹ bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2020. Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề xuất xin hỗ trợ cho: Khoản tài trợ AFCP nhỏ (từ 10.000 đến 199.999 USD) và Khoản tài trợ AFCP lớn (từ 200.000 đến 800.000 USD) nhằm bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Các dự án xin tài trợ được chấp nhận tập trung vào các lĩnh vực bảo tồn sau: 1) các địa điểm văn hóa, bao gồm các toà nhà cổ và di chỉ; 2) những hiện vật hoặc bộ sưu tập mang tính văn hóa bao gồm các hiện vật khảo cổ học hoặc dân tộc học, tranh, công trình kiến trúc, di cảo và các hiện vật khác; 3) các hình thức biểu đạt văn hóa truyền thống bao gồm các loại hình âm nhạc, ngôn ngữ và múa.

Đương đơn/đơn vị xin tài trợ phải điền đầy đủ thông tin trong Đơn xin tài trợ bằng tiếng Anh và gửi bản điện tử cùng các tài liệu theo yêu cầu về email của Phòng Thông tin – Văn hóa của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 30/11/2019. Để biết thêm thông tin và nộp hồ sơ, vui lòng truy cập: https://vn.usembassy.gov/vi/education-culture-vi/tai-tro-hoc-bong/.

Từ năm 2001, Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) đã đầu tư hơn một triệu đô la Mỹ vào 14 dự án bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam.

(Hết thông cáo).

# # #