Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam

Tổng Lãnh sự công bố Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ

Thay mặt Đại sứ David Shear, ngày 15/1 Tổng Lãnh sự Rena Bitter đến thăm Cố đô Huế để khởi công dự án Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ nhằm bảo tồn khu vực độc đáo này của di sản Việt Nam. Hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ hỗ trợ phục hồi ba án thờ lịch sử tưởng nhớ các vị tổ tiên thời Nguyễn. Cố đô Huế là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận; mỗi năm có hơn 2 triệu du khách đến thăm. Thông qua dự án Quỹ của Đại sứ này, Hoa Kỳ đang giúp đỡ bảo tồn văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tương lai.