Tổng thống Obama thông báo các nhân vật mới cho các chức vụ chủ chốt trong chính quyền

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Người phát ngôn
Dành cho đăng tải ngay
14/5/2014

Thủ đô Washington – Hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã thông báo ý định đề cử các cá nhân sau đây vào các chức vụ chủ chốt trong chính quyền:

  • Victor M. Mendez – Thứ trưởng, Bộ Giao thông
  • Robert S. Adler – Uỷ viên, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng
  • Peter Rogoff – Thứ trưởng chuyên trách các vấn đề chính sách, Bộ Giao thông
  • Ted Osius – Đại sứ tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Ngoại giao
  • Joan A. Polaschik – Đại sứ tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algeria, Bộ Ngoại giao

Tổng thống Obama cũng thông báo ý định bổ nhiệm các cá nhân sau đây vào các chức vụ chủ chốt trong chính quyền:

  • Đức cha Thomas J. Reese, Hội Thánh Giê Su – Uỷ viên – Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ
  • Eric P. Schwartz – Uỷ viên – Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Tống thống Obama phát biểu: “Tôi vui mừng rằng các cá nhân tài năng và tận tâm này đã đồng ý đảm nhận các vị trí quan trọng này và cống hiến tài năng của họ để phục vụ nhân dân Hoa Kỳ. Tôi mong đợi sẽ làm việc cùng họ trong các năm tháng tới đây”.

Tổng thống Obama thông báo ý định đề cử các cá nhân sau đây vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền:

Victor M. Mendez, được đề cử làm Thứ trưởng, Bộ GiaoThông

Victor M. Mendez là Giám đốc Cục Đường cao tốc Liên bang, Bộ Giao thông, từ năm 2009 và đã được bổ nhiệm làm Quyền Thứ trưởng Bộ Giao thông vào năm 2013. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông M. Mendez là thành viên Nội các của nguyên Thống đốc bang Arizona Janet Napolitano, giữ cương vị Giám đốc Bộ Giao thông Arizona (ADOT) từ năm 2003 đến 2009. Ông đã làm việc tại ADOT và giữ nhiều vị trí khác nhau từ năm 1985 đến 1999, bao gồm Phó Giám đốc ADOT, Phó Kỹ sư Bang, Trợ lý Kỹ sư Bang, Giám sát viên Công trình Giao thông, và Kỹ sư Giao thông. Ông M. Mendez khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công khi làm việc cho Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ với vai trò Kỹ sư dân sự từ năm 1980-1985. Ông M. Mendez đã nhận bằng Cử nhân Khoa học của đại học Texas tại El Paso và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của đại học Bang Arizona.

Robert S. Adler, được đề cử làm Cố vấn, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng

Robert S. Adler hiện là Uỷ viên Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC), vị trí ông đã đảm nhiệm từ năm 2009. Trước khi làm cho CPSC, ông Adler đã giữ các vị trí khác nhau tại Đại học North Carolina tại Chapel Hill từ năm 1987 đến 2009, bao gồm Học giả chương trình Luther Hodges Jr. về Đạo đức và Luật tại Trường Kinh doanh Kenan-Flagler, Phó Chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), và Phó Chủ nhiệm Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Từ năm 1985 đến 1987, ông Adler làm Cố vấn cho Tiểu ban Y tế và Môi trường của Uỷ ban Năng lượng và Thương mại, Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Adler là cố vấn uỷ nhiệm cho hai cựu Uỷ viên CPSC từ năm 1973 đến 1984. Từ năm 1971 đến 1973, ông là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Pennsylvania, tại đây ông là người đứng đầu văn phòng khu vực tây nam thuộc Vụ Bảo vệ Người Tiêu dùng Pennsylvania. Ông Adler đã nhận bằng Cử nhân của Đại học Pennsylvania và Tiến sĩ Luật của Trường Luật thuộc Đại học Michigan.

Peter Rogoff, được đề cử làm Thứ trưởng chuyên trách các vấn đề chính sách, Bộ Giao thông

Peter Rogoff là Giám đốc Cơ quan Vận tải Liên bang, Bộ Giao thông, từ năm 2009 và đã được phân công làm Quyền Thứ trưởng Bộ Giao thông chuyên trách các vấn đề chính sách vào 2014. Trước khi làm cho Cơ quan Vận tải Liên bang, ông Rogoff là Giám đốc Tham mưu thuộc Đảng Dân chủ tại Tiểu ban Giao thông thuộc Uỷ ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1995 đến 2009. Ông Rogoff làm Uỷ viên Tham mưu Chuyên môn cho Tiểu ban Giao thông từ năm 1990 đến 1994. Trước khi nắm giữ vị trí này, ông là Uỷ viên Tham mưu Chuyên môn cho Tiểu ban Lao động, Y tế và Phúc lợi Con người và Giáo dục, Uỷ ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1987 đến 1989. Từ năm 1984 đến 1987, ông là Hội viên chuyên ngành Lập pháp của Hiệp hội Quốc gia Các Trường đại học và Cao Đẳng Độc lập. Ông Rogoff đã nhận bằng Cử nhân của Trường Cao đẳng Amherst và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Georgetown.

Ted Osius, đề cử làm Đại sứ tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Ngoại giao

Ted Osius, một viên chức chuyên nghiệp của Ngành Ngoại giao, hàm Tham tán Công sứ, là Phó Giáo sư tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia, một vị trí ông đã giữ từ năm 2013. Ông là một Nghiên cứu sinh Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từ năm 2012 đến 2013. Trước đó, ông Osius là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta, Inđônêxia, từ năm 2009 đến 2012. Trước đó, ông là Tham tán Công sứ Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, Ấn Độ từ năm 2006 tới 2009. Ông Osius cũng từng là Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao từ năm 2004 đến 2006. Trước đó, ông là Tùy viên Môi trường Khu vực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan từ năm 2001 đến 2004. Từ năm 1998 đến 2001, ông là Cố vấn Cao cấp về Các vấn đề Quốc tế tại Văn phòng Phó Tổng thống tại Nhà Trắng. Ông giữ chức Tùy viên Chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam từ năm 1997 đến 2001. Các vị trí khác ông đã nắm giữ bao gồm: Phụ tá Tham mưu và Tuỳ viên Chính trị trong Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Hành chính tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thành phố-Tòa Thánh Vatican, và Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila, Philippin. Từ năm 1985 đến 1987, ông là một Chuyên viên Dự thảo Lập pháp tại Văn phòng của Thượng nghị sĩ Al Gore (con). Ông Osius nhận bằng cử nhân tại Đại học Harvard và bằng thạc sỹ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins.

Joan A. Polaschik, đề cử làm Đại sứ tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, Bộ Ngoại giao

Joan A. Polaschik, một viên chức chuyên nghiệp của Ngành Ngoại giao, hàm Tham tán, hiện là Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Ai Cập và Đông Địa Trung Hải tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một chức vụ bà đã giữ từ năm 2013. Bà Polaschik cũng đã giữ chức Quyền Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Ixraen và Palextin thuộc Vụ Cận Đông vào năm 2013. Trước đó, bà là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tripoli, Libi từ năm 2009 đến 2012, Tham tán Chính trị và Kinh tế tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baku, Adécbaigian từ năm 2005 đến 2008, và Điều phối viên cấp khu vực về Người tị nạn đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Amman, Gioócđani từ năm 2001 đến 2004. Bà Polaschik là chuyên viên về Iran từ năm 2000 đến 2001 và là Trợ lý Tham mưu tại Vụ Cận Đông từ năm 1999 đến 2000 tại Bộ Ngoại giao. Các vị trí khác bà đã trải qua gồm Tham tán Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tunis, Tuynidi từ năm 1997 đến 1999 và Tham tán Lãnh sự kiêm Hành chính Tổng hợp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tashkent, Udơbêkixtan từ năm 1995 đến 1996. Bà Polaschik nhận bằng cử nhân tại Đại học Virginia và một bằng thạc sỹ tại Đại học Georgetown.

Tổng thống Obama công bố ý định sẽ bổ nhiệm các cá nhân sau đây vào các chức vụ chủ chốt trong Chính quuyền:

Đức cha Thomas J. Reese, Hội Thánh Giê Su, bổ nhiệm làm Uỷ viên, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Đức cha Thomas J. Reese, Hội Thánh Giê Su, là một Nhà phân tích Cao cấp làm việc cho Phóng viên Công Giáo Quốc gia, ông đã nắm giữ vị trí này từ năm 2014. Trước đó, ông là Nghiên cứu sinh Cao cấp tại Trung tâm Thần học Woodstock từ năm 2006 đến 2013 và từ năm 1988 đến 1998. Ông tham gia Trung tâm với tư cách như một nghiên cứu sinh cộng tác viên vào năm 1985. Ông là Tổng biên tập tạp chí America từ năm 1998 đến 2005 và biên tập viên cộng sự từ năm 1978 đến 1985. Khi là biên tập viên cộng sự, ông viết về chính trị, kinh tế, và Giáo Hội Công Giáo. Đức cha Reese gia nhập Dòng Tên vào năm 1962 và được thụ phong vào năm 1974. Ông nhận bằng cử nhân và thạc sỹ tại Đại học St. Louis, bằng thạc sỹ thần học tại trường Trường Thần học Dòng Tên tại Berkeley, và bằng Tiến sĩ Khoa học Chính trị tại Đại học California, Berkeley.

Eric P. Schwartz, bổ nhiệm làm Uỷ viên, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Eric P. Schwartz là Hiệu trưởng của Trường Quan hệ Công chúng Humphrey thuộc Đại học Minnesota, một vị trí ông đã giữ từ năm 2011. Từ năm 2009 đến 2011, ông là Trợ lý Bộ trưởng chuyên trách Các vấn đề Dân số, Người tị nạn và di cư tại Bộ Ngoại giao. Ông Schwartz từng là Phó Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Khắc phục Hậu quả Sóng thần từ năm 2005 đến 2007, và là Chánh Văn phòng tại Giơnevơ làm việc với Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền từ năm 2003 đến 2004. Từ năm 1993 đến 2001, ông nằm trong đội ngũ nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, và từ năm 1986 đến 1989, ông là Giám đốc ở Washington của Phân ban Châu Á thuộc Human Rights Watch. Ông Schwartz được bổ nhiệm lần đầu tiên vào Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vào năm 2013. Ông là thành viên Hội đồng Điều hành của tổ chức Người tị nạn Quốc tế, Hội Trợ giúp Người nhập cư nói tiếng Do Thái, và Hội đồng Quan hệ Cộng đồng Do Thái của Minnesota và Dakota. Ông Schwartz nhận bằng cử nhân tại Đại học Binghamton, bằng thạc sỹ quản trị công tại Trường Quản trị Công và Quốc tế Woodrow Wilson thuộc Đại học Princeton, và bằng tiến sỹ luật tại Trường Luật thuộc Đại học New York.

(Hết thông cáo)