Đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Anh ở tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Chuyên gia tiếng Anh Catherine Bolster và Christina Massey trao đổi với giáo viên tham gia hội thảo

Từ ngày 27-28/2, hai chuyên gia tiếng Anh Catherine Bolster và Christina Massey đã đến tỉnh Đăk Nông để bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh trường Phổ thông Trung học chuyên Nguyễn Chí Thanh. Trong ngày đầu tiên, hai chuyên gia hội thảo với 8 giáo viên về các phương pháp mới dạy kỹ năng nói và viết trong lớp học tiếng Anh. Các giáo viên hào hứng thực hành những phương pháp giúp hoàn thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh. Ngày thứ hai, cô Catherine hướng dẫn cho 30 học sinh lớp 11-12 chuyên Anh của trường. Các em thực tập những kỹ năng nói trước công chúng cũng như cách sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy trong văn viết. Các em học sinh tích cực học tập và tham gia nhiệt tình, sáng tạo, thông minh vào các hoạt động tại lớp học. Hội thảo thành công này là hoạt động hỗ trợ các địa phương bồi dưỡng tiếng Anh đầu tiên dành cho một trường Trung học tại Tây Nguyên, Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tài trợ.