Flag

An official website of the United States government

Bằng chứng về Mối quan hệ giữa Cha/Mẹ và Con
3 Phút để đọc

Mối quan hệ giữa cha/mẹ và con có thể được thể hiện qua các giấy tờ bên dưới.

Lưu ý: tất cả giấy tờ phải là bản chính – chúng tôi không chấp nhận bản sao.

  • Giấy khai sinh Hoa Kỳ của con có cả tên cha và mẹ (Chúng tôi không chấp nhận Giấy chứng sinh của bệnh viện.)
  • Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước có cả tên cha và mẹ
  • Giấy khai sinh nước ngoài của con có cả tên cha và mẹ* (Nếu tên con trên giấy khai sinh nước ngoài không giống tên tại Hoa Kỳ, vui lòng mang theo Giấy khai sinh Hoa Kỳ hoặc Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước)
  • Bản án cho phép nhận con nuôi có tên cha mẹ nuôi *
  • Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng *
  • Lệnh của tòa cho quyền giám hộ *

* Tất cả giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Anh (bản dịch chính thức hoặc không chính thức).