Flag

An official website of the United States government

Tranh chấp nhà đất ở Việt Nam
5 Phút để đọc

Tranh chấp nhà đất ở Việt Nam thuộc quyền hành pháp của các cơ quan chức năng Việt Nam.  Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM không thể hỗ trợ về pháp lý hoặc can thiệp hoặc tìm cách tham dự vào hoặc gây tác động đến thủ tục hành chánh và tố tụng của Việt Nam.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM có thể hỗ trợ bằng cách thức như sau:

Nếu như công dân Hoa Kỳ có dính líu vào việc tranh chấp nhà đất, Phòng Dịch vụ Công Dân Hoa Kỳ có thể giúp quý vị trong việc xác định tòa án và cơ quan nào của chính phủ Viêt Nam quyết về vấn đề tranh chấp.  Quý vị cũng có thể tham khảo danh sách luật sư trong nước có giấy phép hành nghề luật tại Việt Nam tại đây.

Đơn khiếu kiện Việt Nam về tranh chấp nhà đất có liên quan đến sự kiện quá khứ:

Cho dù thời gian trôi qua, mỗi năm văn phòng chúng tôi có nhận một số yêu cầu trợ giúp liên quan đến đất đai coi như đã bị tịch thu trong những năm sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam vào năm 1975.  Thông tin dưới đây có ý thông báo đến công dân Hoa Kỳ về lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có liên quan đến những đơn khiếu kiện Việt Nam về nhà đất xảy ra trước năm 1995.

Vào năm 1995, Chính phủ việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao.  Như là phần của việc gắn kết lại lịch sử, hai chính phủ đã đưa đến thỏa thuận chiếu theo trong số các vấn đề, tất cả các đơn khiếu kiện Việt Nam của kiều dân Hoa Kỳ về nhà đất xảy ra trước ngày 28 tháng Giêng năm 1995, xem như đã giải quyết xong và đầy đủ.  Chính phủ Việt Nam đã chi trả cho Hoa Kỳ khoảng 200 triệu Đô la Mỹ, và chính phủ Hoa Kỳ đã dùng khoản tiền này để bồi thường cho những kiều bào Hoa Kỳ đã có nộp đơn khiếu kiện về nhà đất với Ủy Ban Giải Quyết Khiếu Kiện Ngoài nước của Bộ Tư Pháp theo chương trình giải quyết khiếu kiện đã được hoàn tất.  Kết quả là, kiều dân Hoa Kỳ có khiếu kiện về nhà đất bị Việt Nam tịch thu trước ngày 28 tháng 01 năm 1995, thời điểm theo đuổi vụ khiếu nại đến chính phủ Hoa Kỳ đã hết hạn.

Vì sự viêc như vậy,  nếu ai đó muốn thăm dò các biện pháp khắc phục có trong luật Việt Nam hoặc đơn kiện nhà đất trong quá khứ, chúng tôi đề nghị quý vị xem xét tìm kiếm luật sư địa phương tại Việt Nam.  Phòng công dân Hoa Kỳ có sẵn danh sách luật sư trong nước có giấy phép hành nghề luật tại Việt Nam tại đây.