Flag

An official website of the United States government

QUỸ BẢO TỒN VĂN HOÁ CỦA ĐẠI SỨ HOA KỲ (AFCP) NĂM 2024 THÔNG BÁO MỞ ĐƠN
30 Phút để đọc
Tháng Mười Một 20, 2023

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xin trân trọng thông báo về Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2024. Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề án xin tài trợ với ngân sách từ 10.000 USD đến 500.000 USD, với mục đích bảo tồn các di sản văn hóa tại Việt Nam. Vui lòng nộp bản đề án (bằng tiếng Anh) tới Đại sứ quán Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 4 tháng 1 năm 2024.

 

Hướng dẫn chuẩn bị đề án:

 

 1. Thông tin chung

 

Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) tài trợ các dự án bảo tồn văn hoá từ 10.000 USD đến 500.000 USD.

 

 1. Thể lệ tham gia

 

Các cơ quan/tổ chức xin tài trợ gửi thông tin tổng quan dự án cho Đại sứ quán Hoa Kỳ trước ngày 4 tháng 1 năm 2024.  Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ đánh giá các đề án qua hai vòng với các tiêu chí khác nhau.  Vòng 1, đề án phải có trọng điểm xoay quanh mục tiêu ngoại giao nhân dân.  Đề án phù hợp sẽ được chọn vào Vòng 2. Cơ quan/tổ chức được chọn vào vòng 2 sẽ bổ sung thêm các thông tin chuyên môn khác vào bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

 

 1. Lĩnh vực tài trợ

 

Quỹ AFCP tài trợ cho các dự án bảo tồn các địa danh khảo cổ, tòa nhà cổ hoặc có tính lịch sử, bộ sưu tập các hiện vật của bảo tàng, các thể loại biểu đạt văn hóa truyền thống như ngôn ngữ bản địa hoặc nghề truyền thống.  Hoạt động bảo tồn có thể kể đến như:

 

 1. Phục dựng (anastylosis – phục dựng lại di tích từ những phần/ mảnh ghép rời rạc của nguyên bản gốc);
 2. Bảo tồn (xử lý hư hại hoặc xuống cấp của một bộ sưu tập hoặc di tích);
 3. Gia cố (kết nối hoặc tái kết nối các cấu phần của một di tích);
 4. Tư liệu (lưu lại ở định dạng tương tự hoặc kỹ thuật số về tình trạng và các đặc điểm nổi bật của một vật thể, địa danh hoặc nét văn hóa truyền thống);
 5. Báo cáo liệt kê (Inventory – liệt kê các vật thể, địa danh hoặc nét văn hóa truyền thống được sắp xếp theo vị trí, đặc điểm, năm tuổi hoặc các đặc điểm trạng thái khác theo một đặc tính nhất định);
 6. Bảo tồn và phòng ngừa rủi ro đối với di sản (xử lý các nguy cơ gây hư hại hoặc đe dọa tình trạng của di tích, vật thể, bộ sưu tập, hoặc nền văn hóa truyền thống);
 7. Phục hồi (restoration – thay thế những chi tiết bị mất/thiếu để tái tạo lại nguyên mẫu của vật thể hoặc địa điểm di tích.
 8. Ổn định (giảm tác động vật lý gây ảnh hưởng đến vật thể hoặc di tích)

 

 1. Ưu tiên đề án

 

Các đề án được ưu tiên xem xét năm 2024 phải đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

 1. Trực tiếp ủng hộ các nghĩa vụ của Hoa Kỳ được quy định trong hiệp ước hoặc hiệp định song phương, như các hiệp định bảo vệ tài sản văn hoá;
 2. Ủng hộ cho các chính sách, chiến lược và mục tiêu của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ
 3. Khuyến khích giảm thiểu rủi ro cho các di sản văn hóa trong các khu vực chịu tác động của thảm họa; hỗ trợ khôi phục các di sản văn hóa sau thảm họa;
 4. Hợp tác, kết nối, hoặc góp phần nhân rộng các chương trình của Cục Văn hóa Giáo dục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc các chương trình ngoại giao nhân dân khác.

 

 1. Hiện vật hoặc địa danh tín ngưỡng

 

Điều khoản Căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép chính phủ Hoa Kỳ được tài trợ cho những hiện vật hoặc địa điểm mang tính tín ngưỡng, với một số điều kiện. Ví dụ như một hiện vật có liên quan đến tín ngưỡng (bao gồm cả nơi thờ cúng) có thể được coi là hiện vật được tài trợ để bảo tồn nếu hiện vật này có ý nghĩa quan trọng và được đề xuất hoàn toàn trên cơ sở khảo cổ, nghệ thuật, tính lịch sử hay văn hóa (mà KHÔNG phải là tín ngưỡng).

 

 

 1. Đối tượng xin tài trợ

 

Đối tượng xin tài trợ hợp lệ được định nghĩa là các tổ chức phi thương mại có uy tín và trách nhiệm, có thể chứng minh họ có đủ năng lực cần thiết để quản lý dự án bảo tồn di sản văn hóa.  Đối tượng xin tài trợ hợp lệ có thể kể đến như các tổ chức phi chính phủ, bảo tàng, tổ chức giáo dục, Bộ / Sở Văn hóa hoặc các cơ quan và tổ chức tương tự, bao gồm các cơ sở giáo dục và tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ theo định nghĩa tại Mục 501 (c) (3) của mã số thuế.  Quỹ AFCP không tài trợ cho các cá nhân, tổ chức thương mại, và những tổ chức từng nhận tài trợ của AFCP nhưng không hoàn thành yêu cầu báo cáo sau dự án.

 

Các cơ quan/ tổ chức xin tài trợ được chọn vào vòng 2 phải đăng ký trên hệ thống nhận tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ tại SAM.gov.

 

 1. Hỗ trợ thiết kế đề án

 

Các cơ quan/tổ chức xin tài trợ có thể tham khảo thêm các tài liệu, thuật ngữ chuyên ngành, cũng như gợi ý hướng dẫn cách viết đề án, các ví dụ điển hình về phương pháp triển khai dự án tốt nhất như các dự án bảo tồn hiện vật hay cách trình bày triển lãm tại các bảo tàng nhỏ ở vùng nông thôn. Tư liệu tham khảo tại https://shorturl.at/JLO24

 

 1. Yêu cầu về tài liệu Vòng 1 (Hạn nộp: 4 Tháng 01 năm 2024): Tổ chức/đơn vị xin tài trợ cần nộp lại tài liệu bằng tiếng Anh. Bộ hồ sơ gồm có:

 

 1. Đơn Xin Tài Trợ theo mẫu.

Lưu ý: Tất cả thông tin trong đơn xin tài trợ phải thể hiện đầy đủ bao gồm trạng thái đăng ký hệ thống nhận tài trợ SAM của Chính phủ Hoa Kỳ dưới dạng có thể thực hiện. Chi tiết về đăng ký hệ thống tài trợ SAM vui lòng xem tại mục 14;

 1. Đơn xin Hỗ trợ Liên bang (SF-424) đầy đủ, bao gồm Thông tin Ngân sách cho các Chương trình Phi Xây dựng (SF-424A), Các Bảo đảm cho Các Chương trình Phi Xây dựng (SF-424B);
 2. Bản ngân sách cụ thể theo mẫu với từng loại chi phí riêng biệt (nhân lực, phụ cấp di chuyển, vật tư, xây dựng, các chi phí trực tiếp và gián tiếp);
 3. Văn bản chính thức của cơ quan chủ quản/ cơ quan quản lý có thẩm quyền đồng ý và cho phép thực hiện công tác bảo tồn với dự án xin tài trợ (nếu có);
 4. Phạm vi đề án sẽ tóm tắt những mục tiêu bảo tồn và mục tiêu của cộng đồng/ bất cứ quốc gia nào rộng lớn hơn có liên quan. Ví dụ như các cơ quan đó mong muốn nhận được gì từ dự án ngoài bảo tồn di sản, hoặc họ lên kế hoạch như thế nào để đạt được những giá trị kể trên. Tóm tắt trên không vượt quá 3000 ký tự;
 5. Cơ sở cho Quỹ AFCP, giải thích lý do tại sao Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho dự án, cụ thể là vì lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ:
 6. dự án liên quan như thế nào đến các mục tiêu cụ thể của Chính phủ Hoa Kỳ, các thỏa thuận song phương hiện có hoặc các mục tiêu chính sách đối ngoại khác của Hoa Kỳ (tối đa 1.000 ký tự).
 7. các lợi ích và tác động ngoại giao nhân dân dự kiến của dự án (tối đa 1.000 ký tự).
 8. Năm (5) hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao (JPEG) hoặc tệp nghe nhìn truyền tải bản chất và tình trạng của địa điểm, bộ sưu tập hoặc truyền thống và cho thấy mức độ khẩn cấp hoặc nhu cầu đối với dự án được đề xuất (sập tường, hư hỏng do nước, v.v.).

 

Vui lòng click vào đường link sau để tải Đơn xin tài trợ và các mẫu đơn tài chính khác  https://shorturl.at/JLO24

 

 1. Yêu cầu về tài liệu Vòng 2 (Hạn nộp: 10 Tháng 4 năm 2024): Các ứng viên được chọn vào Vòng 2 sẽ nhận được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi có thông báo.

 

 1. Các hình thức chi phí đối trọng: Không có yêu cầu về phần trăm chi phí đối trọng tối thiểu hoặc tối đa. Khi đối tác dự án có phần chi phí đối trọng cho dự án, theo quy định của Quỹ AFCP, đơn vị đó phải cung cấp chi tiết kinh phí đối trọng trong phần dự thảo ngân sách của bộ hồ sơ xin tài trợ. Nếu dự án được duyệt, phần ngân sách đối trọng đó sẽ được ghi vào bản thỏa thuận chung và được ký kết giữa hai bên. Đối tác thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo về bất kỳ nguồn kinh phí đối trọng hoặc nguồn tài trợ bên ngoài, và sẽ được kiểm toán theo quy định 2 CFR 200 của chính phủ Mỹ.  Chi phí đối trọng có thể dưới dạng chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp trong khuôn khổ của dự án.

 

 1. Các hoạt động không nằm trong phạm vi tài trợ

 

AFCP sẽ KHÔNG hỗ trợ cho những hoạt động hoặc chi phí dưới đây, những đề án liên quan đến những hoạt động hoặc có những chi phí dưới đây sẽ được coi là không hợp lệ:

 

 1. Bảo tồn hoặc mua bán những hiện vật, bộ sưu tập hay tài sản văn hóa thuộc sở hữu tư nhân hoặc mang tính thương mại, bao gồm cả những hiện vật đã được lên kế hoạch hay đang trong quá trình chuyển giao từ sở hữu tư nhân hoặc thương mại thành tài sản công, nhưng quá trình này chưa hoàn tất tính đến thời điểm nộp đề án;
 2. Bảo tồn di sản thiên nhiên (những vật được tạo nên một cách tự nhiên, sinh học hoặc địa chất, những bộ sưu tập cổ sinh học, môi trường sống của những loài động, thực vật hay hoá thạch có nguy cơ tuyệt chủng, vv…);
 3. Bảo tồn hài cốt người hay người tiền sử và động vật linh trưởng (hominid)
 4. Bảo tồn những phương tiện truyền thông (báo chí, chương trình thời sự, phát thanh truyền hình, vv…);
 5. Bảo tồn những ấn phẩm khác (sách, tạp chí, vv…);
 6. Xây dựng giáo trình hay tài liệu giảng dạy tại các lớp học;
 7. Khai quật khảo cổ hoặc trắc đạc thám hiểm phục vụ mục đích nghiên cứu;
 8. Nghiên cứu lịch sử, trừ trường hợp nghiên cứu này là một hợp phần và chính đáng, cần thiết cho sự thành công của dự án đang được đề xuất;
 9. Thu thập hoặc tạo ra những hiện vật hay bộ sưu tập mới cho các bảo tàng mới hoặc sẵn có;
 10. Xây dựng toà nhà mới hoặc mái cố định (ví dụ: để che phủ cho một địa điểm khảo cổ);
 11. Chi phí thiết kế và dàn dựng một tác phẩm nghệ thuật hoặc kiến trúc mới với mục đích kỷ niệm hoặc phát triển kinh tế;
 12. Dàn dựng lại hoặc chuyển thể từ một loại hình nghệ thuật truyền thống sẵn có như múa, hát, kinh, soạn nhạc, kịch hoặc thể loại biểu diễn nghệ thuật khác;
 13. Tạo bản sao hoặc tái tạo những hiện vật hoặc địa danh văn hóa đã thất truyền;
 14. Di dời những địa danh văn hóa từ vị trí thực tế đến nơi khác;
 15. Mang các hiện vật, hoặc các chi tiết thuộc các địa danh văn hóa ra khỏi Việt Nam, vì bất cứ lý do nào;
 16. Số hóa các hiện vật hoặc bộ sưu tập văn hóa, trừ khi đây là một phần trong dự án bảo tồn quy mô lớn được xác định rõ;
 17. Kế hoạch bảo tồn hoặc các nghiên cứu khác, trừ khi đây là một phần của dự án lớn hơn và sẽ được triển khai với kết quả của nghiên cứu này;
 18. Dự trữ tiền, tài trợ hoặc vốn quay vòng (tiền tài trợ phải được chi tiêu hoàn toàn trong thời gian dự án [không quá 5 năm], và Không được dùng để tạo quỹ tài trợ hoặc quỹ vốn quay vòng);
 19. Chi phí cho những chiến dịch gây quỹ;
 20. Các khoản phí dự tính, phát sinh bất ngờ hoặc chi phí vặt;
 21. Chi phí cho công việc đã xảy ra trước thời điểm thông báo chính thức của quỹ tài trợ;
 22. Chi phí đi lại quốc tế, trừ trường hợp việc đi lại là chính đáng và cần thiết cho sự thành công của dự án; hoặc với mục đích tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa lãnh đạo dự án và các chuyên gia di sản văn hóa;
 23. Dự án có ngân sách ít hơn 10,000 USD và nhiều hơn 500,000 USD;
 24. Những dự án độc lập của công dân Mỹ ở nước ngoài.

 

 1. Thông tin tài trợ:
 2. Loại hình tài trợ: Khoản tài trợ, Thỏa thuận hợp tác, Khoản tài trợ cố định
 3. Mức tài trợ thấp nhất cho từng dự án: 10.000 USD
 4. Mức tài trợ cao nhất cho từng dự án: 500.000 USD
 5. Số lượng khoản tài trợ dự kiến trên toàn cầu: 20-30

 

 1. Thực hiện và Sản phẩm bàn giao dự án

 

Những đơn vị nhận tài trợ AFCP 2024 phải nộp báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo tình trạng tài chính liên bang và báo cáo cuối cùng đúng thời hạn như quy định trong Thông báo Tài trợ. Trong trường hợp tác động đối với ngoại giao nhân dân  hoặc các tác động dự kiến ​​khác không đạt được đầy đủ ngay khi dự án kết thúc, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ có thể yêu cầu tiếp tục báo cáo tự nguyện về các nội dung cụ thể. Chương trình AFCP có thể tổng hợp thông tin này thành báo cáo cho Quốc hội và bổ sung vào các tài liệu khác.

 

 1. Đăng ký SAM: Đối tác triển khai phải được đăng ký trong Hệ thống nhận tài trợ (SAM) của chính phủ Hoa Kỳ trước khi nhận hỗ trợ, trừ khi họ đáp ứng một trong các trường hợp miễn trừ được quy định trong Chỉ thị hỗ trợ liên bang. Cả quy trình có thể mất vài tuần hoặc vài tháng, đặc biệt đối với những đơn vị đăng ký không phải công dân Hoa Kỳ. SAM sẽ cấp mã số định danh (UEI) cho bất kỳ đơn vị nào đăng ký hoặc gia hạn mã số SAM của mình trong hệ thống.  Đăng ký SAM miễn phí tại https://sam.gov/.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông báo về cơ hội tài trợ này không cấu thành cam kết hỗ trợ từ phía chương trình AFCP hoặc chính phủ Hoa Kỳ. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền miễn các thủ tục của chương trình và giảm, sửa đổi hoặc tăng phạm vi dự án và ngân sách phù hợp với nhu cầu của chương trình và nguồn vốn sẵn có.

 

 1. Phương thức nộp hồ sơ

 

Tổ chức/đơn vị xin tài trợ phải điền đầy đủ thông tin trong Đơn xin tài trợ bằng tiếng Anh và gửi bản điện tử cùng với các tài liệu theo yêu cầu (xem mục 10) về email của Văn phòng Văn hóa Thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 4 tháng 1 năm 2024. Trên dòng chủ đề email ghi: “Application for AFCP 2024 – [PROJECT NAME]”. Nếu các tổ chức có câu hỏi hoặc cần trao đổi về ý tưởng trước khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

‐ Tổ chức/ đơn vị xin tài trợ khu vực phía Bắc từ Quảng Trị trở ra, vui lòng gửi email về DuongHD@fan.gov.

‐ Tổ chức/ đơn vị xin tài trợ khu vực phía Nam từ Huế trở vào, vui lòng gửi email về TAYL@fan.gov.

 

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ địa chỉ email trên đây.