Quý vị là công dân Hoa Kỳ đang dự định đến du lịch ở Việt Nam?

Quý vị có thể xin thị thực bằng 3 cách sau: (1) xin thị thực trước tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài; (2) xin thị thực điện tử tại trang web của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam (vui lòng tham khảo Những bước xin cấp thị thực điện tử để biết thêm chi tiết); (3) hoặc xin giấy chấp thuận để lấy thị thực tại sân bay.  Để xin giấy chấp thuận được lấy thị thực ở sân bay, quý vị cần liên hệ với một công ty du lịch trước chuyến đi.  Xin lưu ý rằng để vào Việt Nam, hộ chiếu của quý vị phải còn hạn ít nhất sáu tháng tại thời điểm quý vị đến. Để biết thêm thông tin, xin mời xem trang Thông tin về quốc gia.