Thông báo ngắn về cuộc gặp giữa Phó Tổng thống và Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc Phòng Phong Huy

Nhà trắng
Văn phòng Phó Tổng thống
Dành cho đăng tải ngay
15/5/2014

Hôm nay, Phó Tổng thống đã gặp Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc Phòng Phong Huy tại Nhà Trắng. Phó Tổng thống và Tổng Tham mưu trưởng Phòng khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết phải duy trì đà phát triển quan hệ quân đội Mỹ-Trung. Phó Tổng thống nhấn mạnh Hoa Kỳ rất quan ngại về hành động đơn phương của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam. Phó Tổng thống khẳng định lại rằng tuy Hoa Kỳ không có quan điểm về những tuyên bố khẳng định lãnh thổ cạnh tranh với nhau, song không nên có bất cứ quốc gia nào thực hiện các bước khiêu khích để thúc đẩy những tuyên bố về các khu vực tranh chấp theo cách thức làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Phó Tổng thống và Tổng tham mưu trưởng Phòng cũng thảo luận về tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc trong bối cảnh phải giải quyết một loạt các thách thức khu vực và toàn cầu.

(hết thông báo)