Flag

An official website of the United States government

Phòng An ninh Khu vực
6 Phút để đọc

Cục An ninh ngoại giao (DS) là tổ chức duy nhất đóng vai trò thiết yếu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các nhân viên của Cục bao gồm các đặc vụ, kỹ sư, những người áp tải túi thư ngoại giao, các chuyên viên dịch vụ dân sự, và các nhà thầu làm việc cùng nhau như một đơn vị để đảm bảo rằng Bộ Ngoại giao có thể thực hiện nhiệm vụ thực thi chính sách đối ngoại của mình một cách chắc chắn và an toàn.

An ninh Ngoại giao có trách nhiệm rộng khắp trên phạm vi toàn cầu, với ưu tiên hàng đầu là việc bảo vệ con người, thông tin, và tài sản. Ở nước ngoài, an ninh Ngoại giao phát triển và thực hiện các chương trình an ninh một cách hiệu quả để bảo vệ tất cả nhân viên đang làm việc tại các Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, Cục An ninh bảo vệ các Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và các viên chức nước ngoài dưới cấp Bộ trưởng tới thăm Hoa Kỳ. An ninh Ngoại giao phát triển và thực hiện các chương trình an ninh để bảo vệ hơn 90 cơ sở Bộ Ngoại giao trong nước cũng như nhà riêng của Bộ trưởng Ngoại giao.

An ninh Ngoại giao điều tra các vụ gian lận hộ chiếu và visa, tiến hành điều tra an ninh nhân viên, và cấp giấy phép an ninh. Cục An ninh cũng hỗ trợ các đại Sứ Quán và lãnh Sự Quán nước ngoài tại Hoa Kỳ trong việc đảm bảo an toàn cho phái đoàn và nhân viên của họ. An ninh Ngoại giao cũng tiến hành điều tra các hoạt động buôn bán người liên quan đến người nước ngoài bị bán sang Hoa Kỳ.

Cùng với việc bổ sung thêm các văn phòng của các phái đoàn nước ngoài vào năm 1996, An ninh Ngoại giao đảm nhận trách nhiệm cung cấp các dịch vụ và điều tiết các hoạt động của tất cả các phái đoàn đại diện nước ngoài tại Hoa Kỳ.

Địa chỉ liên hệ Phòng An ninh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
7 Láng Hạ
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (24) 3850-5000 trong nước hoặc
(011) (84-24) 3850-5000 từ Mỹ (GMT + 7h).
E-mail: DS_RSO_HANOI@state.gov

Nhấp vào đây để được tư vấn về tình hình an ninh và an toàn tại thời điểm hiện tại trong khu vực.

Nhấp vào đây để truy cập vào trang web Hội đồng tư vấn an ninh nước ngoài (OSAC).