Phát biểu của Đại sứ Ted Osius tại Lễ khai trương Trung tâm Y tế Hoà Quý, Đà Nẵng

Tôi vui mừng được ở đây khai trương Trung tâm Y tế Hoà Quý mới được tân trang lại.

Trung tâm Y tế phục vụ một cộng đồng với hơn 13.000 dân cư trú này giờ đây được tang bị tốt hơn để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng này.

Đối tác Thái Bình Dương chính là về quan hệ đối tác. Hợp tác của chúng tôi với các chuyên viên y tế Quý Hoà rất tuyệt vời, và tôi muốn được cám ơn họ vì họ đã sẵn lòng trở thành đối tác của chúng tôi. Điều đó có nghĩa họ học từ chúng tôi và chúng tôi học từ họ – như những người đồng môn và chuyên viên.

Tôi muốn cám ơn Hải quân Hoa Kỳ Seabees, Tiểu đoàn Xây dựng Thủy bộ và Lực luợng Công binh thuộc Không quân Mỹ – những đơn vị đã làm vệc tích cực tại công trình này và các toà nhà y tế khác ở Đà Nẵng, trong đó bao gồm việc nâng cấp trung tâm y tế dành cho trẻ em.

Khi chúng ta kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao, chúng ta cảm thấy lạc quan về chặng đường chúng ta đã đi. Hoa Kỳ và chương trình Đối tác Thái Bình Dương muốn trở thành đối tác lâu dài với Việt Nam, và chúng tôi có ý định tiếp tục trở lại và tiếp nối thành công của năm nay.