Flag

An official website of the United States government

Cấp mới hộ chiếu
25 Phút để đọc

Chúng tôi khuyến khích tất cả công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện gia hạn hộ chiếu (Mẫu DS-82) qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn và nộp phí gia hạn hộ chiếu trực tuyến qua hệ thống trực tuyến trên mạng Pay.gov.  Vui lòng vào trang web Gia hạn Hộ chiếu qua Đường Bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn để xem quý vị có hội đủ điều kiện sử dụng Đơn DS-82 và gia hạn hộ chiếu qua đường bưu điện hay không. Nếu đủ điều kiện để gia hạn qua đường bưu điện, Quý vị không cần phải đặt lịch hẹn.

Nếu không đáp ứng các tiêu chí để gia hạn qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn, Quý vị phải nộp đơn xin hộ chiếu mới bằng Mẫu DS-11 và đặt lịch hẹn nộp đơn trực tiếp tại Đại sứ quán tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Sau khi quý vị đặt hẹn thành công, vui lòng in trang xác nhận lịch hẹn để đến văn phòng chúng tôi vào ngày hẹn.  Nếu quý vị không thấy có ngày hẹn trống trên Hệ thống đặt hẹn, vui lòng quay lại sau. Lịch hẹn thường được mở trước khoảng 2 tuần, và lịch hẹn bổ sung thường được mở thêm, nên chúng tôi khuyến khích quý vị nên thường xuyên kiểm tra hệ thống để theo dõi lịch hẹn.

Xin lưu ý quý vị không thể gia hạn thẻ hộ chiếu (passport card) qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn.  Nếu quý vị hội đủ tất cả các tiêu chí như hướng dẫn trên trang web Gia hạn Hộ chiếu qua Đường Bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn, nhưng Quý vị muốn gia hạn cùng lúc cả sổ hộ chiếu và thẻ hộ chiếu, vui lòng hoàn tất Đơn DS-82 và đặt lịch hẹn để nộp hồ sơ xin gia hạn sổ hộ chiếu và thẻ hộ chiếu trực tiếp tại Đại sứ quán tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

LƯU Ý: Nếu hộ chiếu hiện hành có giá trị dài hạn được cấp trong vòng 15 năm qua khi quý vị đã đủ 16 tuổi trở lên, và hộ chiếu quý vị nộp còn trong tình trạng tốt, Quý vị không cần phải đặt lịch hẹn.  Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang web Gia hạn Hộ chiếu qua Đường Bưu điện.

Nếu không đáp ứng các tiêu chí này, Quý vị phải nộp đơn xin hộ chiếu mới bằng Mẫu DS-11 và đặt lịch hẹn nộp đơn trực tiếp.

Khi đến văn phòng chúng tôi, quý vị sẽ được hỗ trợ theo giờ hẹn.  Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ phải điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh.  Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho quầy dịch vụ phát chuyển nhanh EMS tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán vào ngày hẹn).  Sau đó chúng tôi sẽ chuyển đơn xin cấp hộ chiếu của quý vị đến Hoa Kỳ để xử lý, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chuyển hộ chiếu sau khi in về Việt Nam.  Tiến trình này mất khoảng từ hai đến ba tuần, riêng các hồ sơ vừa xin sổ hộ chiếu vừa xin thẻ hộ chiếu sẽ mất sáu tuần trước khi cả sổ hộ chiếu và thẻ hộ chiếu về đến Việt Nam.  Chúng tôi khuyến khích quý vị cân nhắc nộp đơn xin cấp hộ chiếu sớm trước ngày khởi hành cần hộ chiếu, kể cả khi hộ chiếu hiện tại của quý vị vẫn còn hạn.  Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hộ chiếu tại đây.  Nếu đã quá ba (3) tuần tính từ ngày nộp đơn nhưng quý vị vẫn chưa nhận được thông báo, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.  Khi liên hệ, vui lòng nói rõ quý vị đã chờ quá ba (3) tuần tính từ ngày nộp đơn xin hộ chiếu.

Nếu đơn xin cấp hộ chiếu của quý vị chưa được chấp thuận vào ngày hẹn, viên chức lãnh sự sẽ hướng dẫn thông tin chi tiến các bước cần thiết để quý vị có thể tiếp tục hồ sơ.

Lịch hẹn cho các dịch vụ của Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ đều không thu phí.  Nếu quý vị muốn báo cáo hoạt động lừa đảo có liên quan đến bất kỳ dịch vụ Lãnh sự nào mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Phòng chống Giả mạo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo email: HanoiFPU@state.gov hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM theo email: HCMCFPU@state.gov.

Nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả đương đơn, văn phòng chúng tôi sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin lịch hẹn khẩn nếu quý vị thực sự có trường hợp vô cùng khẩn cấp.  Nếu cần lịch hẹn khẩn cấp, trước hết quý vị phải đặt một cuộc hẹn trực tuyến như bình thường (nếu thấy không còn ngày hẹn nào trống để đặt lịch, vui lòng giải thích rõ trong đơn yêu cầu).  Sau khi đã đặt hẹn thành công, quý vị phải vào Mẫu đơn Trực tuyến để yêu cầu xin lịch hẹn khẩn.  Khi gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, Quý vị phải cung cấp đầy đủ:

1) lý do tại sao trường hợp của quý vị lại là trường hợp vô cùng khẩn cấp và quý vị phải xin lịch hẹn sớm hơn, 

2) ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị đã đặt (nếu thấy không còn ngày hẹn nào trống để đặt lịch, vui lòng giải thích rõ trong đơn yêu cầu) và ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị muốn có nếu yêu cầu xin lịch hẹn khẩn được chấp thuận,

3) đính kèm giấy tờ bằng chứng thể hiện tình trạng khẩn cấp của quý vị hoặc lời giải thích rõ ràng tại sao một cuộc hẹn sớm hơn lại có thể giúp quý vị giải quyết được tình huống khẩn cấp của mình.

Nếu quý vị không cung cấp đủ TẤT CẢ các thông tin trên, văn phòng chúng tôi sẽ không xem xét yêu cầu của quý vị.

GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƯƠNG ĐƠN TỪ 16 TUỔI TRỞ GIA HẠN HỘ CHIẾU HOA KỲ HIỆU LỰC 10 NĂM

 1. Mang theo hộ chiếu hiện tại.
 2. Hoàn thành đơn DS-82 theo hướng dẫn bên dưới:
  1. Cách 1 – Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng: Quý vị có thể điền trực tuyến Đơn DS-82 tại đây .  Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây .  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.  Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”).  Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ. Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng hiện vẫn chưa có mục Giới tính X; đương đơn nếu muốn yêu cầu Giới tính X sẽ cần tải mẫu đơn PDF theo Cách 2 bên dưới.
  2. Cách 2 – Mẫu đơn DS-82 PDF: Quý vị có thể tải Mẫu đơn DS-82 PDF tại đây .  Vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây .  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.
 3. Mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ để đóng phí .  Tất cả các phí dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ, Việt Nam đồng, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thanh toán bằng đô la Mỹ như sau:  Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI GIA HẠN HỘ CHIẾU HOA KỲ HIỆU LỰC 5 NĂM

 1. Trẻ phải có mặt cùng cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu một người vắng mặt, người kia phải nộp bản chính Đơn DS-3053 do người vắng mặt ký tên và công chứng, đồng thời nộp bản sao chụp đầy đủ 2 mặt của giấy tờ nhân thân mà người vắng mặt đã sử dụng khi công chứng. Vào ngày nộp đơn xin hộ chiếu, đơn DS-3053 phải còn hiệu lực (trong vòng 90 ngày kể từ ngày công chứng), và sẽ có hiệu lực cho đến khi hộ chiếu được cấp, bị từ chối hoặc hủy đơn.
  Lưu ý: Quý vị có thể công chứng đơn DS-3053 không mất phí tại các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trên thế giới. Chúng tôi cũng chấp nhận đơn DS-3053 công chứng tại các phòng công chứng địa phương đối với một số quốc gia, vui lòng xem trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Mục FAQ. What countries require Form DS-3053 “Statement of Consent” to be notarized at an embassy or consulate?)  để xem danh sách các nước không được công chứng đơn này tại phòng công chứng địa phương. Nếu người cha/mẹ ở Việt Nam, đơn DS-3053 phải được công chứng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và nếu công chứng tại phòng công chứng tại Việt Nam sẽ không được chấp nhận.
 2. Hoàn thành đơn DS-11 theo hướng dẫn bên dưới:
  1. Cách 1 – Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng: Quý vị có thể điền trực tuyến Đơn DS-11 tại đây .  Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng. Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây .  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn. Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”). Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ. Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng hiện vẫn chưa có mục Giới tính X; đương đơn nếu muốn yêu cầu Giới tính X sẽ cần tải mẫu đơn PDF theo Cách 2 bên dưới.
  2. Cách 2 – Mẫu đơn DS-11 PDF: Quý vị có thể tải Mẫu đơn DS-11 PDF tại đây .  Vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng. Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây .  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.
 3. Giấy tờ tùy thân   bản chính còn hiệu lực của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (ví dụ Hộ chiếu nước ngoài, Bằng lái xe Hoa Kỳ, Thẻ Quân nhân/Chứng minh thư Hoa Kỳ, Thẻ Xanh).
 4. Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con  (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ có ghi họ tên của cha và mẹ, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự có tên cha và mẹ, Giấy Khai sinh Nước ngoài/ Bản án cho phép nhận con nuôi, Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng và giám hộ, Bản khai hợp pháp về việc mất năng lực làm việc của người cha/mẹ không có mặt, Giấy chứng tử của người cha/mẹ đã mất).
 5. Mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ để đóng phí .  Tất cả các phí dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ, Việt Nam đồng, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thanh toán bằng đô la Mỹ như sau:  Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi: Nhấp vào đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự,
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ gửi thư:
Bộ phận Lãnh sự
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam