Flag

An official website of the United States government

Từ bỏ Quốc tịch
5 Phút để đọc

Từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng và sẽ không thể thay đổi một khi được Bộ Ngoại giao phê duyệt.  Những người có ý định từ bỏ quốc tịch được yêu cầu xem xét quyết định của mình một cách nghiêm túc.  Các đương đơn xin từ bỏ quốc tịch sẽ có hai buổi phỏng vấn trước viên chức lãnh sự Hoa Kỳ.  Buổi phỏng vấn đầu tiên nhằm thảo luận về quy trình từ bỏ quốc tịch với viên chức. Tại buổi phỏng vấn thứ hai, đương đơn bắt buộc phải có mặt trực tiếp để nộp lệ phí và hoàn tất các thủ tục.  Việc từ bỏ quốc tịch không giải phóng người từ bỏ quốc tịch khỏi các nghĩa vụ về mặt thuế, pháp lý hoặc hình sự.

Sau buổi phỏng vấn thứ hai, hồ sơ của đương đơn sẽ được chuyển tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xét duyệt.  Chỉ khi Bộ Ngoại giao phê duyệt thì quy trình từ bỏ quốc tịch mới được coi như hoàn tất.  Thời gian Bộ Ngoại giao xét duyệt có thể kéo dài vài tháng.  Văn phòng chúng tôi sẽ liên hệ với đương đơn khi quy trình này được hoàn tất.

Lệ phí không hoàn lại cho việc từ bỏ quốc tịch là $2,350, trả bằng đô-la Mỹ hoặc tiền Đồng Việt Nam tại buổi phỏng vấn thứ hai. Chúng tôi chấp nhận tiền mặt hoặc thẻ tín dụng các loại: Visa, MasterCard và American Express.  Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán không chấp nhập thanh toán bằng ngân phiếu.

Các đương đơn muốn đặt lịch hẹn phỏng vấn buổi đầu tiên, vui lòng gửi yêu cầu tại đây.  Chúng tôi ưu tiên các đương đơn hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin về việc từ bỏ quốc tịch tại các trang web sau: