Flag

An official website of the United States government

Báo cáo Hành vi Giả mạo
2 Phút để đọc

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xử lý rất nghiêm những cáo buộc về hành vi giả mạo hoặc sai phạm trong quy trình xử lý thị thực. Các thông tin Quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sẽ chỉ được viên chức Lãnh sự và các nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc về trường hợp xin thị thực cụ thể đó biết. Chúng tôi cần Quý vị báo cáo một cách trung thực và ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin hết mức có thể. Nếu Quý vị có thông tin cụ thể về một trường hợp giả mạo hoặc sai phạm, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ: