Flag

An official website of the United States government

Yêu cầu cấp hộ chiếu khẩn

LƯU Ý

Nếu quý vị mất hộ chiếu, vui lòng chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu trên trang Xin Cấp lại Hộ chiếu Bị Mất thay vì danh sách bên dưới.

22 Phút để đọc

Nếu đương đơn có kế hoạch đi lại khẩn cấp, chúng tôi có thể cấp hộ chiếu khẩn cho đương đơn.  Hộ chiếu khẩn này sẽ bị giới hạn về hiệu lực và cũng không được gia hạn thêm (thời hạn hiệu lực của hộ chiếu sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp nhưng thời hạn nhiều nhất là một năm).  Sau khi kết thúc hành trình đi lại, người có hộ chiếu khẩn cần phải đổi mới hộ chiếu có hiệu lực giới hạn sang hộ chiếu có giá trị đầy đủ tại các trung tâm hộ chiếu tại Hoa Kỳ hoặc tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Xin lưu ý rằng một số quốc gia, chẳng hạn như Indonesia, có thể có các hạn chế đối với khách du lịch nhập cảnh với hộ chiếu Hoa Kỳ có hiệu lực giới hạn.  Nếu điểm đến tiếp theo của quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng xem lại các hạn chế xuất nhập cảnh của quốc gia đó, bằng cách truy cập trang du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại đây.

Để nộp đơn xin cấp hộ chiếu khẩn cấp, vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để đặt hẹn “Passport services other than adding pages.”

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ và quyết định xem đương đơn có đủ điều kiện được cấp hộ chiếu khẩn cấp hay không.

Xin lưu ý nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả đương đơn, văn phòng chúng tôi sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin lịch hẹn khẩn nếu quý vị thực sự có trường hợp vô cùng khẩn cấp.  Nếu cần lịch hẹn khẩn cấp, trước hết quý vị phải đặt một cuộc hẹn trực tuyến như bình thường (nếu thấy không còn ngày hẹn nào trống để đặt lịch, vui lòng giải thích rõ trong đơn yêu cầu).  Sau khi đã đặt hẹn thành công, quý vị phải vào Mẫu đơn Trực tuyến để yêu cầu xin lịch hẹn khẩn.  Khi gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, Quý vị phải cung cấp đầy đủ:

1) lý do tại sao trường hợp của quý vị lại là trường hợp vô cùng khẩn cấp và quý vị phải xin lịch hẹn sớm hơn, 

2) ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị đã đặt (nếu thấy không còn ngày hẹn nào trống để đặt lịch, vui lòng giải thích rõ trong đơn yêu cầu) và ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị muốn có nếu yêu cầu xin lịch hẹn khẩn được chấp thuận,

3) đính kèm giấy tờ bằng chứng thể hiện tình trạng khẩn cấp của quý vị hoặc lời giải thích rõ ràng tại sao một cuộc hẹn sớm hơn lại có thể giúp quý vị giải quyết được tình huống khẩn cấp của mình.

Nếu quý vị không cung cấp đủ TẤT CẢ các thông tin trên, văn phòng chúng tôi sẽ không xem xét yêu cầu của quý vị.

Vào ngày hẹn, đương đơn phải cung cấp TẤT CẢ các giấy tờ sau đây:

GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG DÂN TỪ 16 TUỔI TRỞ LÊN XIN HỘ CHIẾU KHẨN CẤP

LƯU Ý: Nếu quý vị mất hộ chiếu, vui lòng chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu trên trang “Xin Cấp lại Hộ chiếu Bị Mất” thay vì danh sách bên dưới.

 • Công dân phải có mặt.
 • Vui lòng mang theo vé máy bay cùng với bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ rằng công dân cần phải khởi hành gấp.  Khi công dân đến nộp hồ sơ, viên chức Lãnh sự sẽ xem xét và hướng dẫn cụ thể.
 • Mang theo hộ chiếu hiện tại.
 • Hoàn thành đơn DS-82 theo hướng dẫn bên dưới:
  1. Cách 1 – Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng: Quý vị có thể điền trực tuyến Đơn DS-82 tại đây.  Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.  Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”).  Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ. Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng hiện vẫn chưa có mục Giới tính X; đương đơn nếu muốn yêu cầu Giới tính X sẽ cần tải mẫu đơn PDF theo Cách 2 bên dưới.
  2. Cách 2 – Mẫu đơn DS-82 PDF: Quý vị có thể tải Mẫu đơn DS-82 PDF tại đây.  Vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam.  Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận trả bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh.  Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI XIN HỘ CHIẾU KHẨN CẤP

LƯU Ý: Nếu quý vị mất hộ chiếu, vui lòng chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu trên trang “Xin Cấp lại Hộ chiếu Bị Mất” thay vì danh sách bên dưới.

 • Trẻ em phải có mặt cùng cả cha và mẹ.
 • Vui lòng mang theo vé máy bay cùng với bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ rằng đương đơn cần phải khởi hành gấp.  Khi đương đơn đến nộp hồ sơ, viên chức Lãnh sự sẽ xem xét và hướng dẫn cụ thể.
 • Mang theo hộ chiếu hiện tại
 • Hoàn thành đơn DS-11 theo hướng dẫn bên dưới:
  1. Cách 1 – Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng: Quý vị có thể điền trực tuyến Đơn DS-11 tại đây.  Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng. Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.  Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”).  Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.  Mẫu đơn điền trực tuyến trên mạng hiện vẫn chưa có mục Giới tính X; đương đơn nếu muốn yêu cầu Giới tính X sẽ cần tải mẫu đơn PDF theo Cách 2 bên dưới.
  2. Cách 2 – Mẫu đơn DS-11 PDF: Quý vị có thể tải Mẫu đơn DS-11 PDF tại đây.  Vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng. Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC vì quý vị sẽ phải ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào ngày đặt hẹn.
 • Trình thẻ nhận dạng còn giá trị của cha và mẹ.
 • Nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ có ghi họ tên của cha và mẹ, Giấy Báo sanh Lãnh sự có tên cha và mẹ, Giấy Khai sinh Nước ngoài/ Bản án cho phép nhận con nuôi có tên của cha mẹ nuôi, Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng và giám hộ, Bản khai hợp pháp về việc mất năng lực hành vi của người cha/mẹ không có mặt, Giấy chứng tử của người cha/mẹ đã mất, v.v.)
 • Nếu một trong hai cha hoặc mẹ không có mặt, người cha/mẹ có mặt phải nộp bản sao thẻ nhận dạng của người cha hoặc mẹ không có mặt và một mẫu đơn DS-3053 (PDF-42KB)  có chứng thực hoặc mẫu đơn DS-5525 (PDF-42KB)  (Bản khai có Hoàn cảnh Gia đình Đặc biệt), tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi đương đơn.
  Lưu ý: Quý vị có thể công chứng đơn DS-3053 không mất phí tại các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trên thế giới.  Chúng tôi cũng chấp nhận đơn DS-3053 công chứng tại các phòng công chứng địa phương đối với một số quốc gia, vui lòng xem trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Mục FAQ. What countries require Form DS-3053 “Statement of Consent” to be notarized at an embassy or consulate?)  để xem danh sách các nước không được công chứng đơn này tại phòng công chứng địa phương.  Nếu người cha/mẹ ở Việt Nam, đơn DS-3053 phải được công chứng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và nếu công chứng tại phòng công chứng tại Việt Nam sẽ không được chấp nhận.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam.  Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận trả bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh.  Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.