Flag

An official website of the United States government

Chấm dứt Tuyên bố Tổng thống 10014
26 Phút để đọc
Tháng Ba 2, 2021

Visa

 

Tuyên bố ổng thống (P.P.) 10014 với tiêu đề “Tạm dừng việc nhập cảnh đối với những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus 2019,” đã chấm dứt vào ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Hướng dẫn cho đương đơn xin thị thực định cư

Chưa được phỏng vấn: Nếu quý vị từng có lịch hẹn phỏng vấn thị thực định cư ở Tổng Lãnh sự quán nhưng lịch hẹn bị huỷ vì P.P. 10014, vui lòng truy cập trang web Đặt lại Lịch hẹn trên USTravelDocs để xem hướng dẫn đặt lại lịch hẹn mới.

Bị từ chối trước đây: Những đương đơn xin thị thực định cư mà đơn bảo lãnh vẫn còn hiệu lực và những đương đơn đã được phỏng vấn trước đó nhưng bị từ chối cấp thị thực do P.P. 10014 nên gửi yêu cầu tại đây và ghi rõ rằng quý vị muốn theo đuổi hồ sơ xin thị thực định cư (Ví dụ: “Trường hợp của tôi bị ảnh hưởng bởi Tuyên bố Tổng thống và tôi hiện muốn theo đuổi hồ sơ xin thị thực định cư.”). Văn phòng chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ với quý vị qua đường bưu điện để hướng dẫn thêm. Nếu quý vị đã thay đổi địa chỉ nhận thư, xin nhớ ghi rõ địa chỉ nhận thư mới khi gửi yêu cầu. Trường hợp quý vị chưa muốn xin thị thực vào thời điểm này, vui lòng liên hệ chúng tôi ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo hồ sơ của quý vị không bị hủy.

Đương đơn trong chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng 2020: Những cá nhân có thị thực dành cho người trúng thưởng được cấp vào năm 2020 vẫn còn hiệu lực có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ ngay lập tức, mặc dù có chú thích thị thực “Nhập cảnh theo PP 10014.” Những cá nhân có thị thực dành cho người trúng thưởng DV-2020 đã hết hạn có thể không được cấp thị thực thay thế; tuy nhiên, những cá nhân đã nhận được thị thực dành cho người trúng thưởng vào năm 2020 do lệnh toà án trong vụ kiện giữa Gomez và Trump có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực hết hạn vì tòa án yêu cầu chính phủ xử lý những thị thực này như thể chúng được cấp vào ngày PP 10014 bị hủy bỏ. Tòa án không nói rõ những thị thực này sẽ được coi là còn hiệu lực trong thời hạn bao lâu. Ngoài ra, có khả năng lệnh tòa án có thể được thay đổi hoặc sửa đổi ở một số điểm quan trọng. Do đó, các đương đơn muốn được hưởng lợi từ lệnh toà án được khuyến khích đến Hoa Kỳ càng sớm càng tốt truớc khi lệnh toà án có thể thay đổi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã cấp ngoại lệ vì lợi ích quốc gia Hoa Kỳ cho những đương đơn xin thị thực dành cho người trúng thưởng (DV) cho năm tài chính 2020 (DV-2020) có thị thực định cư còn hiệu lực và tuân theo Tuyên bố của Tổng thống liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý. Ngoài ra, những đương đơn xin thị thực dành cho người trúng thưởng trong chương trình DV-2020 không được cấp thị thực trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 vì bất kỳ lý do gì bao gồm P.P. 10014 sẽ không được phỏng vấn, lên lịch phỏng vấn hoặc xem xét lại để cấp thị thực, vì những đương đơn đó chỉ đủ điều kiện để được cấp thị thực đến hết năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Đương đơn trong chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng (DV) 2021: Đương đơn DV cho năm tài chính 2021 (DV-2021) nên đợi được thông báo về lịch trình phỏng vấn theo khuôn khổ của chương trình mở lại các dịch vụ thị thực theo từng giai đoạn.

Những hạn chế về mặt địa lý do COVID-19

Tuyên bố của Tổng thống (P.P.) 9984, 9992 và 10143 liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý tạm dừng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân nước ngoài đã từng có mặt tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Khu vực Schengen, Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, Brazil và Nam Phi, trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vẫn còn hiệu lực. Đương đơn xin thị thực định cư là vợ/chồng hoặc con của công dân Hoa Kỳ (IR / CR-1, IR / CR-2, IR / IH-3 và IR / IH-4), cũng như vợ/chồng và con của Thường trú nhân hợp pháp LPR (F2A), được loại trừ khỏi các P.P liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý. Tất cả đương đơn xin thị thực định cư khác và những đương đơn xin thị thực không định cư theo diện hôn phu/hôn thê (K) vẫn phải tuân theo các tuyên bố của Tổng thống liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý, trừ khi áp dụng một ngoại lệ khác.

Mở lại tất cả các dịch vụ thị thực

Chúng tôi đang mở lại các dịch vụ thị thực thông thường tuỳ từng Đại sứ quán/Lãnh sự quán theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về việc đưa các nguồn lực và công chúng trở lại các cơ sở của Bộ Ngoại Giao an toàn. Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp các dịch vụ thị thực khẩn cấp và cho những người có nhiệm vụ quan trọng. Khi các điều kiện cụ thể được cải thiện, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của chúng tôi sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ bổ sung và sẽ mở lại toàn bộ các dịch vụ thị thực thông thường sớm nhất có thể và đảm bảo an toàn cho công chúng và các nguồn lực của chúng tôi. Đương đơn nên kiểm tra trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để biết thông tin cập nhật về những dịch vụ thị thực hiện đang sẵn có.

Các câu hỏi thường gặp

Q: Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014 có còn hiệu lực? 

A: Tổng thống Biden đã hủy bỏ PP 10014 với tiêu đề “Tạm dừng nhập cảnh đối với những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát COVID-19,” vào ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Q: Tôi tin rằng tôi đủ điều kiện để được cấp thị thực định cư mà trước đây đã bị hạn chế do Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014, nhưng tôi sẽ đi từ một quốc gia bị hạn chế thị thực theo khu vực liên quan đến COVID. Tôi nên làm gì?

A: Đương đơn xin thị thực định cư là vợ/chồng hoặc con của công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân hợp pháp (IR/CR-1, IR/CR-2, IR/IH-3, IR/IH-4 và F2A) được loại trừ khỏi các tuyên bố của Tổng thống (PP) liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý và sẽ được lên lịch phỏng vấn theo khuôn khổ của chương trình mở lại các dịch vụ thị thực theo từng giai đoạn. Tất cả đương đơn xin thị thực định cư khác và những đương đơn xin thị thực không định cư theo diện hôn phu/hôn thê (K) vẫn phải tuân theo các tuyên bố của Tổng thống (PP) liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý, trừ khi áp dụng một ngoại lệ khác. Đương đơn ở một quốc gia bị hạn chế thị thực liên quan đến COVID-19 theo khu vực nên kiểm tra trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

Q: Đơn xin thị thực định cư của tôi đã bị từ chối vì Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014. Tôi nên làm gì?

A: Những đương đơn xin thị thực định cư mà đơn bảo lãnh vẫn còn hiệu lực và những người đã được phỏng vấn trước đó nhưng bị từ chối cấp thị thực do P.P. 10014 nên gửi yêu cầu tại đây và ghi rõ rằng quý vị muốn theo đuổi hồ sơ xin thị thực định cư (Ví dụ: “Trường hợp của tôi bị ảnh hưởng bởi Tuyên bố Tổng thống và tôi hiện muốn theo đuổi hồ sơ xin thị thực định cư.”). Văn phòng chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ với quý vị qua đường bưu điện để hướng dẫn thêm. Nếu quý vị đã thay đổi địa chỉ nhận thư, xin nhớ ghi rõ địa chỉ nhận thư mới khi gửi yêu cầu. Trường hợp quý vị chưa muốn xin thị thực vào thời điểm này, vui lòng liên hệ chúng tôi ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo hồ sơ của quý vị không bị hủy.

Q: Tôi đang chờ một cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực định cư. Tôi nên làm gì?

A: Nếu quý vị từng có lịch hẹn phỏng vấn thị thực định cư ở Tổng Lãnh sự quán nhưng lịch hẹn bị huỷ vì P.P. 10014, vui lòng truy cập trang web Đặt lại Lịch hẹn trên USTravelDocs để xem hướng dẫn đặt lại lịch hẹn mới.

Q: Các đơn xin thị thực định cư được ưu tiên như thế nào?

A: Các Đại sứ quán/Lãnh sự quán xử lý đơn xin thị thực định cư đang ưu tiên các loại thị thực bên dưới sau khi đáp ứng nhu cầu về dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ và khi các nguồn lực và điều kiện cụ thể cho phép: Thành viên gia đình trực tiếp của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả nhận con nuôi quốc tế (IR/CR1, IR/CR2, IR/IH-4); Hôn phu/hôn thê của công dân Hoa Kỳ (thị thực K); và một số đơn xin Thị thực Định cư Đặc biệt.

Q: Các đơn xin thị thực không định cư được ưu tiên như thế nào?

A: Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán xử lý đơn xin thị thực không định cư đang ưu tiên các loại thị thực bên dưới sau khi đáp ứng nhu cầu về dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ và khi các nguồn lực và điều kiện cụ thể cho phép: du khách có nhu cầu đi lại gấp; các nhà ngoại giao nước ngoài; một số loại khách du lịch có nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn như những người đến để hỗ trợ Hoa Kỳ ứng phó với đại dịch; sinh viên (F-1, M-1, và một số thị thực J-1 nhất định); và thị thực lao động tạm thời.

Q: Tôi đã nhận được thị thực dành cho người trúng thưởng (DV) và tôi có thị thực còn hiệu lực. Tôi có thể đến Hoa Kỳ không?

A: Đương đơn DV cho năm tài chính 2020 (DV2020) có thị thực định cư còn hiệu lực đã được cấp ngoại lệ vì lợi ích quốc gia Hoa Kỳ theo Tuyên bố của Tổng thống liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý và có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ, mặc dù có chú thích thị thực “Entry Subject to PP 10014.”

Q: Tôi đã được cấp thị thực dành cho người trúng thưởng, nhưng thị thực của tôi đã hết hạn và tôi không thể đến Hoa Kỳ. Tôi có thể làm gì?

A: Những cá nhân có thị thực dành cho người trúng thưởng trong chương trình DV2020 đã hết hạn có thể không được cấp thị thực thay thế. Tuy nhiên, những cá nhân đã nhận được thị thực dành cho người trúng thưởng vào năm 2020 do lệnh toà án trong vụ kiện giữa Gomez và Trump có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực hết hạn vì tòa án yêu cầu chính phủ xử lý những thị thực này như thể chúng được cấp vào ngày Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014 đã bị hủy bỏ.

Q: Tôi đã được chọn theo diện thị thực dành cho người trúng thưởng trong chương trình DV2020, nhưng đã không thể đặt hẹn phỏng vấn. Tôi có thể đặt hẹn phỏng vấn hay không?

A: Rất tiếc là không. Những đương đơn xin thị thực dành cho người trúng thưởng trong chương trình DV2020 bị từ chối vì Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014 sẽ không được phỏng vấn, lên lịch phỏng vấn hoặc xem xét lại để cấp thị thực, vì những đương đơn đó chỉ đủ điều kiện để được cấp thị thực đến hết năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Q: Tôi đã bị từ chối cấp thị thực dành cho người trúng thưởng vì Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014. Tôi có thể nộp đơn lại để xin thị thực theo chương trình DV2020 hay không?

A: Rất tiếc là không. Những đương đơn xin thị thực dành cho người trúng thưởng trong chương trình DV2020 bị từ chối vì Tuyên bố của Tổng thống (PP) 10014 sẽ không được phỏng vấn, lên lịch phỏng vấn hoặc xem xét lại để cấp thị thực, vì những đương đơn đó chỉ đủ điều kiện để được cấp thị thực đến hết năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Quý vị có thể đăng ký để được chọn vào chương trình thị thực dành cho người trúng thưởng trong tương lai.

Q: Tôi đã được chọn theo diện thị thực dành cho người trúng thưởng DV2021. Tôi có thể đặt hẹn phỏng vấn hay không?

A:  Đương đơn xin thị thực dành cho người trúng thưởng (DV) cho năm tài chính 2021 nên đợi thông báo về lịch hẹn phỏng vấn vì Đại sứ quán và Lãnh sự quán có thể sẽ điều chỉnh lịch phỏng vấn theo khuôn khổ của chương trình mở lại các dịch vụ thị thực theo từng giai đoạn hiện có.

Q: Liệu Tuyên bố của Tổng Thống (PP) 10052 tạm dừng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với đương đơn xin một số thị thực không định cư nhất định có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus 2019 cũng sẽ bị hủy bỏ?

A: Tại thời điểm này, PP 10052 vẫn còn hiệu lực và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 trừ khi được Tổng thống gia hạn. Đối với các câu hỏi liên quan đến những thay đổi có thể xảy ra đối với bất kỳ tuyên bố nào của Tổng thống trong hiện tại hoặc tương lai, quý vị vui lòng tham khảo trang thông tin của Nhà Trắng.

Q: Tại sao vẫn còn tồn đọng liên quan đến số lượng phỏng vấn xin thị thực?

A: Ưu tiên số một của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của các đương đơn và nhân viên. Tồn đọng hiện tại liên quan đến số lượng phỏng vấn xin thị thực định cư đã tăng do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hạn chế về nhân sự và khả năng của chúng tôi trong việc xử lý cùng một khối lượng đương đơn tại các Đại sứ quán/Lãnh sự quán ở nước ngoài do đại dịch COVID-19, cũng như những tuyên bố của Tổng thống nay đã được hủy bỏ. Mặc dù tiếp tục đối mặt với những thách thức thực sự và kéo dài liên tục trong thời đại đại dịch COVID-19, chúng tôi cam kết giảm tình trạng tồn đọng này bằng cách ưu tiên một số thị thực nhất định và bố trí tất cả các nguồn lực sẵn có cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Đương đơn nên kiểm tra trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để biết thông tin cập nhật về những dịch vụ thị thực hiện đang sẵn có.

Q: Những hạn chế liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý là gì?

A: Tuyên bố của Tổng Thống (PP) 9984, 9992 và 10143 liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý tạm dừng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân nước ngoài đã từng có mặt tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Khu vực Schengen, Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, Brazil và Nam Phi, trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vẫn còn hiệu lực. Đương đơn xin thị thực định cư là vợ/chồng hoặc con của công dân Hoa Kỳ và Thường trú nhân hợp pháp LPR (IR/CR-1, IR/CR-2, IR/IH-3 và IR/IH-4 và F2A) được loại trừ khỏi các tuyên bố của Tổng thống (PP) liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý. Tất cả đương đơn xin thị thực định cư khác và những đương đơn xin thị thực không định cư theo diện hôn phu/hôn thê (K) vẫn phải tuân theo các tuyên bố của Tổng thống (PP) liên quan đến COVID-19 theo khu vực địa lý, trừ khi áp dụng một ngoại lệ khác.