Flag

An official website of the United States government

Thị thực tái nhập cảnh
4 Phút để đọc

Thông tin chung

Nếu quý vị là Thường trú nhân đã ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm (hoặc quá thời hạn giấy phép Tái Nhập Cảnh) vì các lý do bất khả kháng, quý vị có thể sẽ có đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1) bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây. Quý vị có thể xem thêm thông tin về Thị thực tái nhập cảnh tại trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Xin lưu ý nếu quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng tạm thời (thẻ xanh 2 năm thay vì 10 năm), quý vị sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm của quý vị đã hết hạn và quý vị chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn.  Trong trường hợp này, quý vị phải có hồ sơ bảo lãnh mới được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận và phải bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư.

 

Tôi phải đặt lịch hẹn phỏng vấn như thế nào?

Đương đơn xin thị thực diện SB-1 có thể đặt lịch hẹn phỏng vấn theo hướng dẫn tại đây.