Flag

An official website of the United States government

SÁNG KIẾN TÌM KIẾM NGƯỜI VIỆT NAM MẤT TÍCH TRONG CHIẾN TRANH (VWAI)
8 Phút để đọc
Tháng Bảy 29, 2022

2021 – 2025 | CÁC CƠ QUAN TRIỂN KHAI HIỆN NAY: VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (DAO) TẠI HÀ NỘI, VIỆN HÒA BÌNH HOA KỲ (USIP), CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID), GIỚI HỌC GIẢ | NGÂN SÁCH HIỆN TẠI 2,5 TRIỆU ĐÔ-LA

Năm 2018, Việt Nam chính thức đề nghị được hỗ trợ trong nỗ lực tìm kiếm những người hy sinh hoặc mất tích trong Chiến tranh Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thông qua Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Hà Nội, Việt Nam, đã xây dựng một bản ý tưởng và sau đó là kế hoạch để hỗ trợ Việt Nam với mục đích đáp lại những hỗ trợ mà Việt Nam đã dành cho nỗ lực tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam trong hơn ba thập niên đã qua. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt hai nước đã đạt được những tiến bộ rất lớn trong hòa giải những bi kịch của chiến tranh. Xây dựng lòng tin và nâng cao hợp tác thông qua các chương trình nhân đạo như chương trình này có vai trò trọng yếu để tiếp tục nâng cao quan hệ và là cử chỉ nhỏ để thể hiện sự trân trọng của Hoa Kỳ đối với những hỗ trợ không lay chuyển mà Việt Nam dành cho nỗ lực đưa các quân nhân Hoa Kỳ trở về nhà trong nhiều năm qua.

LỊCH SỬ HỢP TÁC

In the photo: U.S. Amb Krittenbrink walks across the Ham Rong Bridge with Vietnamese Veterans of the war with the United States.
Trong bức ảnh ở trên: Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink bước đi trên cầu Hàm Rồng cùng với các cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham chiến trong chiến tranh với Hoa Kỳ.

Kể từ khi cuộc xung đột kết thúc, hài cốt của hơn 700 người Mỹ hy sinh trong chiến tranh đã được xác định danh tính và trao trả cho gia đình để mai táng theo nghi thức quân đội. Công tác hồi hương những người Mỹ vừa kể đã và đang được thực hiện vì nhờ có sự hỗ trợ và mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

CONCEPT OF SUPPORT

Thông qua DAO Hà Nội, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ ký kết một Bản Ghi nhớ (MOU) với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 trong mùa hè năm 2021 để chính thức hóa công tác hỗ trợ nghiên cứu văn thư lưu trữ nhằm hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm và xác định danh tích những người Việt Nam hy sinh và mất tích trong Chiến tranh Việt Nam. Thông qua phối với với USIP, USAID và các tổ chức học thuật của Hoa Kỳ, DAO Hà Nội sẽ hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm những người hy sinh, mất tin, mất tích trong năm lĩnh vực chủ đạo:

  1. Thông tin nghiên cứu văn thư lưu trữ sẽ được thu thập, số hóa và phân tích để hỗ trợ xử lý các hồ sơ về người Việt Nam mất tích
  2. Công nghệ sẽ được sử dụng để nghiên cứu và số hóa hàng triệu trang tài liệu nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm và tiếp cận thông tin
  3. Xây dựng năng lực cho nỗ lực tìm kiếm người mất tích của Việt Nam thông qua hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị cần thiết và tiếp cận thông tin
  4. Truyền thông để đưa thông tin tới nhân dân ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ để người dân hiểu rõ và thu hút sự ủng hộ
  5. Giao lưu, trao đổi giữa các cựu chiến binh, giới học giả, các nhà hoạch định chính sách, những chuyên gia kỹ thuật và cấp làm việc
  6. Hỗ trợ phân tích ADN sẽ được thực hiện thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Khi Chương trình VPAA bắt đầu vào cuối năm 2021, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tìm cách mở rộng các mối quan hệ hợp tác để tăng cường làm việc với USIP, USAID và giới học giả. Trung tâm Lịch sử Quân sự Lục quân Hoa Kỳ (CMH) và Cục Văn thư Lưu trữ Quốc gia (NARA) Hoa Kỳ là nguồn chuyên môn và thông tin văn thư lưu trữ quan trọng rất đáng quan tâm đối với nỗ lực triển khai VPAA. Tối đa hóa những thông tin có thể tiếp cận cũng như tìm kiếm chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến Việt Nam sẽ thúc đẩy các sáng kiến trong tương lai trong khuôn khổ của Chương trình VPAA.