Bộ trưởng Kerry công bố Báo cáo về Nạn buôn người 2014

Hôm Thứ Sáu, 20/6, Bộ trưởng Ngoại giao John F. Kerry đã công bố Báo cáo về Nạn buôn người (TIP) 2014 tại một buổi lễ ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân của Nạn buôn người (TVPA), Báo cáo TIP đánh giá các chính phủ trên toàn thế giới về các nỗ lực của họ nhằm chiến đấu với tình trạng nô lệ hiện đại. Là số ra thứ 14, bản Báo cáo năm nay nói về 118 nước và vùng lãnh thổ.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Kerry cũng vinh danh những Anh hùng của Báo cáo TIP 2014, những người đàn ông và phụ nữ đã không ngừng nỗ lực và đã tạo ra tác động lâu dài đến cuộc chiến toàn cầu chống tình trạng nô lệ hiện đại.

(Hết thông cáo)