Bộ trưởng Ngoại giao Kerry kêu gọi hành động để giúp bảo vệ đại dương của chúng ta

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Phát Ngôn viên
Dành cho đăng tải ngay
2/6/2014

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kerry hôm nay đã kêu gọi mọi người trên thế giới hành động để giúp bảo vệ đại dương của chúng ta – một sự khuyến khích vào lúc Hội nghị Đại Dương của Chúng ta do Bộ Ngoại giao chủ trì tại thủ đô Washington sắp diễn ra trong các ngày 16-17/6.

Hội nghị này sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính yếu – ngư nghiệp bền vững, ô nhiễm biển, và axit hoá đại dương – và sẽ kết nối các bộ trưởng, nhà khoa học, những người vận động chính sách, và các thành viên khác của cộng đồng hải dương quốc tế để tạo ra một đại dương lành mạnh hơn.

Đại dương chiếm gần 3/4 bề mặt hành tinh của chúng ta, nhưng đại dương của chúng ta đang gặp rủi ro nghiêm trọng, và thiệt hại không phải đang diễn ra một cách tình cờ. Hoạt động của con người là nguyên nhân. Các tập quán đánh bắt cá gây hại, thậm chí đánh bắt cá bất hợp pháp; các tảng rác khổng lồ; hàng trăm vùng chết; và mức độ cácbônic gia tăng – tất cả đều đe doạ cuộc sống trên biển. Đó là tin xấu. Tin tốt là hiện trạng đó không bắt buộc phải duy trì theo cách như vậy.

Lời Kêu gọi Hành động này là một trong nhiều cơ hội để công chúng tham gia vào các vấn đề về hải dương và đang ký tham gia vào những hành động hỗ trợ để bảo vệ đại dương.

Bạn có thể xem video lời kêu gọi của Bộ trưởng Kerry. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy tại đây và các bạn có thể tham gia vào cuộc đối thoại bằng cách sử dụng hashtag #OurOcean2014.

(Hết thông cáo)