Flag

An official website of the United States government

Cảnh báo An ninh – Toàn cầu, ngày 19 tháng 10 năm 2023
4 Phút để đọc
Tháng Mười 20, 2023

Khu vực: Cảnh báo Toàn cầu

Cảnh báo: Trước tình hình căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực trên toàn thế giới, nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố, biểu tình hoặc bạo lực ảnh hưởng tới công dân Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài cần hết sức thật trọng. Công dân Hoa Kỳ nên:

  • Luôn đề cao cảnh giác ở những khu vực khách du lịch thường xuyên lui tới.
  • Đăng ký trên hệ thống Smart Traveler Enrollment Program (STEP) (https://step.state.gov/step/) để nhận thông tin và cảnh báo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định vị trí của công dân trong trường hợp khẩn cấp ở nước ngoài.
  • Chọn theo dõi trang Facebook (https://www.facebook.com/travelgov)Twitter (https://twitter.com/TravelGov) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và truy cập trang web travel.state.gov.