Flag

An official website of the United States government

Đăng ký Quân ngũ
2 Phút để đọc
Tháng Tám 4, 2023

Các Đại sự quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước ngoài có thể hỗ trợ Quý vị trong việc đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự.

Hiện nay, hệ thống đăng ký trực tuyến đang tạm thời không hoạt động đối với đương đơn tại nước ngoài. Vì lí do an ninh, các đương đơn tại nước ngoài nên hoàn thiện Đơn đăng ký này và gửi tới cơ quan đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự theo địa chỉ sau:

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

Quý vị cũng có thể đọc thêm tài liệu và hướng dẫn trên trang web Đăng ký Nghĩa vụ quân sự trực tuyến.

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi: Nhấp vào đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự,
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ gửi thư:
Bộ phận Lãnh sự
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam