Flag

An official website of the United States government

Dịch vụ Công chứng: Dịch vụ chúng tôi CÓ THỂ và KHÔNG THỂ cung cấp
14 Phút để đọc

Dịch vụ chúng tôi KHÔNG THỂ cung cấp:

Luật pháp Hoa Kỳ ngăn cản việc cung cấp các dịch vụ công chứng trong một số trường hợp nhất định. Viên chức không thể cung cấp các dịch vụ công chứng liên quan đến một số trường hợp sau:

  • Chứng thực, chứng nhận hoặc chứng thực bản sao của các giấy tờ công được cấp tại Hoa Kỳ như giấy khai sinh, cư trú, kết hôn, ly hôn và chứng tử; hồ sơ thương mại; bằng lái xe; bằng cấp khác. Các văn bản này phải được chứng thực tại Hoa Kỳ để sử dụng ở nước ngoài. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Notarial and Authentication Services hoặc Office of Authentication thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc gọi số +1 202-485-8000. Vui lòng truy cập trang web National Center for Health Statistics, vào mục Where to Write for Vital Records để biết thông tin cụ thể về thủ tục yêu cầu bản sao của các giấy tờ công của mỗi tiểu bang.
  • Chứng chỉ học tập, bảng điểm hoặc bằng cấp: Liên hệ với cơ sở giáo dục đã cấp các văn bằng này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Authentication of American Academic Credentials for Use Abroad của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ .
  • Chứng thực bản sao của các giấy tờ không phải của Hoa Kỳ, như giấy khai sinh Việt Nam
  • Apostilles của Hoa Kỳ: Quý vị có thể tìm thấy thông tin về Apostilles trên trang web Judical Asistance – Notarial and Authentication (Apostille) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
  • Bảo đảm Chữ ký/ Chữ ký Huy chương: Bảo đảm Chữ ký hay Bảo đảm Chữ ký Huy chương không phải là một dịch vụ công chứng, mà là một thủ tục đặc biệt liên quan đến chứng khoán, chỉ có thể được thực hiện bởi đại diện được ủy quyền của một tổ chức tài chính tham gia vào chương trình Huy Chương được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận .
  • Các tuyên bố vượt quá tầm hiểu biết của Viên chức Lãnh sự: Ví dụ: tuyên bố rằng văn bản đáp ứng một yêu cầu pháp lý cụ thể, rằng một người là vợ/chồng của người khác hoặc một cá nhân là nhân viên của một doanh nghiệp hoặc tập đoàn nhất định.

Các dịch vụ chúng tôi CÓ THỂ cung cấp:

Bản tuyên thệ

Chính phủ Việt Nam có thể yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng lãnh sự quán Thành phố Hồ Chí Minh “chứng nhận” các văn bản được liệt kê trong “Các dịch vụ mà chúng tôi không thể cung cấp”. Xin lưu ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán CÓ THỂ công chứng bản tuyên thệ cho các công dân Hoa Kỳ mà có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam về “chứng nhận”.

Bản tuyên thệ là một tuyên thệ về các sự kiện, được thực hiện một cách tự nguyện và được xác nhận bởi lời tuyên thệ hoặc sự khẳng định của người đưa ra lời tuyên thệ đó. Xin lưu ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tuyên bố trong bản tuyên thệ mà chỉ xác thực về danh tính của cá nhân đưa ra tuyên bố.

Để thuận tiện cho quý vị, chúng tôi có sẵn các mẫu bản tuyên thệ dưới đây. Xin vui lòng kiểm tra kỹ về việc đơn vì tiếp nhận cuối cùng có chấp nhận bản tuyên thệ hay không.

Xác nhận chữ ký 

Xác nhận chữ ký là xác nhận việc một cá nhân cụ thể đã ký vào một văn bản nhất định như chứng thư hoặc hóa đơn bán hàng. Chúng tôi chỉ có thể công chứng chữ ký của cá nhân có mặt để ký trước mặt công chứng viên. Nếu quý vị đang ký thay mặt cho một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v., quý vị phải cung cấp bằng chứng rằng mình được ủy quyền ký thay mặt cho tổ chức đó.

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền cho phép quý vị chỉ định một người thực hiện hành động pháp lý thay cho quý vị, chẳng hạn như ủy quyền cho ai đó mua hoặc bán tài sản ở Hoa Kỳ với danh nghĩa của quý vị trong khi quý vị đang ở nước ngoài. Quý vị có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền trống của chúng tôi: cho Hà Nội (PDF-7KB) hoặc TP.HCM (PDF-7KB), hoặc mang theo Giấy ủy quyền đã được soạn sẵn. Nếu quý vị ký tên thay mặt cho một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v., quý vị phải cung cấp bằng chứng rằng mình được ủy quyền ký thay mặt cho tổ chức đó. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị hiểu đầy đủ các quyền được cấp thông qua giấy ủy quyền trước khi có mặt tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Mẫu Đơn DS-3053 Tuyên bố đồng ý cấp hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ vị thành niên (Không cần đóng phí)

Bản sao có chứng thực của các văn bản để sử dụng với hồ sơ xin đăng ký số An sinh xã hội, Federal Benefits Unit Manila.

Bản sao có chứng thực hộ chiếu nước ngoài để sử dụng cho các ứng dụng Mã số Người nộp thuế Cá nhân (ITIN)

  • Đơn ứng dụng Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN):
    Vui lòng xem trang ITIN tại trang web IRS.gov để biết thêm thông tin về ITIN và quy trình gia hạn cho số ITIN đã hết hạn.