20 năm thành lập Trung tâm Hoa Kỳ và Khởi động chiến dịch Chấm dứt rác thải từ nhựa