Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross dẫn đầu đoàn doanh nghiệp 35 thành viên đến Việt Nam