Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 khai mạc tại Tuy Hòa