Hoa Kỳ tự hào hợp tác cùng Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19