Gặp gỡ tân Ngoại trưởng Antony Blinken

Gặp gỡ tân Ngoại trưởng Antony Blinken

Gặp gỡ tân Ngoại trưởng Antony Blinken