Ngoại trưởng Blinken gặp Bộ trưởng BNG Bùi Thanh Sơn

Ngoại trưởng Blinken gặp Bộ trưởng BNG Bùi Thanh Sơn