Ngoại trưởng Pompeo chia sẻ một vài suy nghĩ với người dân Việt Nam.