Ngoại trưởng Pompeo gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngoại trưởng Pompeo gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngoại trưởng Pompeo gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc