Ngoại trưởng Pompeo gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng