Ngoại trưởng Pompeo Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong