Ngoại trưởng Pompeo rất vui khi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm một Hà Nội thân thiện và gặp gỡ người dân Việt Nam.

Ngoại trưởng Pompeo rất vui khi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm một Hà Nội thân thiện và gặp gỡ người dân Việt Nam.

Ngoại trưởng Pompeo rất vui khi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm một Hà Nội thân thiện và gặp gỡ người dân Việt Nam.