Bộ Ngoại giao khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội