Phó Tổng thống Kamala Harris thăm Singapore và Việt Nam