Tổng thống Donald J. Trump thăm Việt Nam, tháng 11/2017