Đại sứ trả lời phỏng vấn về quan hệ Việt-Mỹ

Đại sứ trả lời phỏng vấn về quan hệ Việt-Mỹ

Ambassador’s Interview on Vietnam-U.S. Achievements